Sprijin financiar pentru organizațiile de consumatori

DG SANCO lansează un apel de propuneri de proiecte, având ca termen-limită data de 21 septembrie, scopul lui fiind oferirea unui sprijin financiar organizațiilor de consumatori în vederea punerii în aplicare a recomandării Comisiei din iulie 2014 cu privire la armonizarea datelor referitoare la reclamațiile consumatorilor.

Acest apel este deschis tuturor organismelor interesate (de exemplu, autorități naționale sau organizații de consumatori), acestea fiind invitate să realizeze o indexare a reclamațiilor în conformitate cu o clasificare comună și să raporteze datele către Comisie.

Obiectivul specific al apelului este de a sprijini construcția și îmbunătățirea accesului la o bază de date cu dovezi a celor ce elaborează politicile din domeniile care privesc consumatorii, cu scopul de a realiza reglementări mai performante și mai bine orientate, de a detecta disfuncționalitățile din cadrul pieței și schimbările ce intervin în nevoile consumatorilor, precum și de a identifica zonele problematice pentru consumatori și de a promova integrarea intereselor consumatorilor într-o gamă largă de politici ale UE.

Suma totală disponibilă pentru acest obiectiv specific este de 300.000 Euro pentru anul 2014. Nivelul maxim al contribuției financiare din partea Uniunii nu trebuie să depășească 50% din costurile eligibile. Valoarea maximă a grantului acordat pentru fiecare beneficiar nu va depăși 15.000 de euro.

Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultați următoarea pagină de internet: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/call_sanco_2014-b1-001_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol