Situația abandonului școlar în statele membre UE

În medie, ponderea tinerilor care își abandonează prematur studiile este în prezent de 12,8% în UE, scăzând de la 13,5 % în 2011. În 2012, 35,8% dintre persoanele cu vârste între 30 și 34 de ani din UE au absolvit ciclul terțiar de învățământ, față de 34,6% în anul precedent. În țara noastră, rata abandonului școlar a fost de 17,4% în 2012, un ușor progres față de 2011 – de 17,5% și de 2010 – 18,4%.

Potrivit noilor cifre pentru 2012 date publicității de Eurostat, majoritatea statelor membre ale UE au înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor educaționale ale Strategiei Europa 2020 privind reducerea ratei abandonului școlar sub 10% și creșterea procentului de tineri absolvenți de studii superioare (terțiare sau echivalente) la peste 40% până în 2020.

În 12 state membre (Austria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia) rata abandonului școlar a scăzut deja sub obiectivul de 10% preconizat în Strategia Europa 2020, Irlanda situându‑se pentru prima dată la acest nivel.

Țările cu cele mai mari rate ale abandonului școlar sunt Spania (24,9%), Malta (22,6%) și Portugalia (20,8%), însă aceste cifre reprezintă un progres față de cele din 2011.

Rata abandonului școlar s-a redus cu cel puțin un punct procentual în Germania, Grecia, Irlanda, Letonia și Marea Britanie, însă a crescut în Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia.

În anul 2012, în 12 state membre (Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia și Marea Britanie), ponderea persoanelor cu vârste între 30 și 34 de ani absolvente de studii superioare a fost mai mare decât obiectivul de 40% preconizat în Strategia Europa 2020. Polonia și Slovenia vor depăși cu siguranță acest obiectiv anul viitor.

Proporția tinerilor absolvenți de studii superioare rămâne scăzută în Italia (21,7%), Slovacia (23,7%), România (21,8%), Malta (22,4%), Republica Cehă (25,6%) și Portugalia (27,2%). Situația cea mai îngrijorătoare o prezintă Bulgaria, unde procentul deja scăzut al absolvenților de ciclu terțiar (26,9%) a cunoscut o ușoară scădere în 2012.

În general, situația fetelor este mai bună: rata abandonului școlar în rândul lor este cu 24% mai mică decât în rândul băieților. Diferențele cele mai mari în acest sens au fost înregistrate în Cipru (+58%), Letonia (+57%), Luxemburg (+57%) și Polonia (+55%), unde rata abandonului școlar în cazul băieților este mai mare decât dublul celei constatate în cazul fetelor.

De asemenea, procentul femeilor absolvente de studii superioare este cu 27% mai mare. Cel mai mare decalaj între sexe a fost înregistrat în Letonia (+85%), Estonia (+79%), Slovenia (+68%) și Bulgaria (+67%).

Ratele abandonului școlar în UE (% în 2010, 2011 și 2012), modificări survenite în cursul anului trecut (în puncte procentuale) și obiectivul național pentru 2020

2010 2011 2012 Oscilație 2011-2012 Obiectiv național
UE 14.0 13.5 12.8p -0.7 mai puțin de 10.0
Austria 8.3 8.3 7.6 -0.7 9.5
Belgia 11.9 12.3 12.0 -0.3 9.5
Bulgaria 13.9 11.8 12.5 0.7 11.0
Cipru 12.7 11.3 11.4 0.1 10.0
Republica Cehă 4.9 4.9 5.5 0.6 5.5
Danemarca 11.0 9.6 9.1 -0.5 mai puțin de 10.0
Estonia 11.6 10.9 10.5 -0.4 9.5
Finlanda 10.3 9.8 8.9 -0.9 8.0
Franța 12.6 12.0 11.6 -0.4 9.5
Germania 11.9 11.7 10.5p -1.2 mai puțin de 10.0
Grecia 13.7 13.1 11.4 -1.7 9.7
Ungaria 10.5 11.2 11.5 0.3 10.0
Irelanda 11.4 10.8 9.7 -1.1 8.0
Italia 18.8 18.2 17.6 -0.6 15.0-16.0
Letonia 13.3 11.6b 10.5 -1.1 13.4
Lituania 8.1 7.2 6.5 -0.7 mai puțin de  9.0
Luxemburg 7.1 6.2 8.1p 1.9 mai puțin de 10.0
Malta 24.8 23.6 22.6 -1.0 29.0
Olanda 10.0 9.1 8.8p -0.3 mai puțin de  8.0
Polonia 5.4p 5.6p 5.7p 0.1 4.5
Portugalia 28.7 23.2 20.8 -2.4 10.0
România 18.4 17.5 17.4 -0.1 11.3
Slovacia 4.7 5.0 5.3 0.3 6.0
Slovenia 5.0 4.2 4.4 0.2 5.0
Spania 28.4 26.5 24.9 -1.6 15.0
Suedia 6.5 6.6 7.5 0.9 mai puțin de 10.0
Marea Britanie 14.9 15.0 13.5 -1.5 Fără obiectiv

Etapele următoare

Statele membre au convenit, în cadrul reuniunii Consiliului din februarie 2013 , să se concentreze asupra ameliorării performanțelor în rândul tinerilor care sunt expuși unui risc ridicat de abandon școlar și care posedă competențe de bază reduse. Acest lucru se poate face, de exemplu, prin depistarea din timp a unor astfel de cazuri în toate etapele procesului educațional și prin acordarea de sprijin individual.

Luna viitoare, Comisia Europeană va evalua măsurile luate de statele membre în vederea atingerii principalelor obiective ale Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și, de asemenea, ar putea propune recomandări specifice pentru fiecare țară.

De asemenea, Comisia va prezenta, în următorul număr al Monitorului educației și formării (toamna anului 2013), un raport cu privire la ultimele evoluții ale situației abandonului școlar și a absolvenților de studii superioare.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/11042013_educatie_strategia_europa_2020_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol