Se schimbă etichetele substanțelor chimice: Cum va fi afectată siguranța lucrătorilor?

În următorii câțiva ani, Regulamentul UE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice (CLP) va schimba modul în care sunt clasificate produsele chimice pentru identificarea pericolelor.

Chemicals labels are changing – Leaflet A4 100×210 RO Accessible


Se vor modifica astfel informațiile destinate utilizatorilor substanțelor chimice, incluse pe etichete și în fișele cu date de securitate (FDS).
Persoanele care lucrează cu substanțe chimice trebuie să se adapteze la aceste schimbări, și de aceea, a fost realizat un ghid practic.
Concret, documentul explică modul în care aceste schimbări vor afecta responsabilitățile ce vă revin conform diferitor directive ale UE privind protecția lucrătorilor (directiva privind agenții chimici, directiva privind agenții cancerigeni și mutageni, directiva privind indicatoarele de siguranță, directiva privind lucrătoarele gravide și directiva privind protecția tinerilor la locul de muncă).

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol