Redresarea situației consumatorilor și creşterea încrederii în cumpărăturile transfrontaliere

Ediția de primăvară a Tabloului de bord al piețelor de consum, publicată recent de Comisia Europeană, arată o redresare clară a situației consumatorilor în aproape toate țările UE după declinul vertiginos din 2009.

Indicele anual privind situația consumatorilor se măsoară, de exemplu, prin nivelul de încredere pe care îl au consumatorii în autorități, ONG-uri și comercianți cu amănuntul și prin eficiența soluționării diferendelor.

Tabloul de bord confirmă, de asemenea, un decalaj tot mai mare între comerțul electronic intern și cel transfrontalier, în ciuda unui potențial clar al achizițiilor transfrontaliere în ce privește posibilitățile de alegere și de realizare de economii.

Însă studiul sugerează faptul că, odată ce au testat cumpărăturile transfrontaliere, consumatorii au mult mai multă încredere în acestea. Există obstacole importante în calea comerțului electronic transfrontalier în ceea ce privește oferta, deoarece numărul comercianților cu amănuntul care își vând produsele în afara granițelor naționale este mai redus în comparație cu 2009.

Principalele rezultate

Progresul în ce privește situația consumatorilor la nivel național

Indicele situației consumatorilor este definit de factori cum ar fi eficiența soluționării diferendelor și a gestionării reclamațiilor, încrederea consumatorilor în autorități, comercianți cu amănuntul, companii de publicitate și organizații ale consumatorilor, precum și calitatea reglementărilor.

Indicele 2010 arată faptul că situația consumatorilor s-a redresat după declinul vertiginos din 2009, cele mai multe țări revenind la nivelurile înregistrate în 2008 sau depășindu-le.

Țările clasate pe primele poziții, cu cea mai bună situație a consumatorilor, sunt Marea Britanie, Irlanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Olanda, Italia, Danemarca, Germania, Belgia și Suedia, toate situându-se, de asemenea, şi deasupra mediei din UE.

Decalajul privind comerțul electronic

Tabloul de bord arată o continuare a creșterii volumului de comerț electronic intern: 36% dintre consumatorii din UE au efectuat cumpărături online de la vânzători naționali în 2010 (față de 34% în 2009).

Cu toate acestea, comerțul electronic transfrontalier continuă să crească într-un ritm lent (9% în 2010 faţă de 8% în 2009), în pofida unor beneficii clare în ce priveşte posibilitățile de alegere şi de realizare de economii, cum s-a evidențiat în studiile anterioare. Astfel, trebuie intensificate eforturile în vederea îndeplinirii obiectivului relevant din Agenda Digitală (20% până în 2015).

Cumpărăturile online în cadrul pieţei unice: percepțiile consumatorilor vizavi de experiența lor

Percepțiile consumatorilor par a fi un obstacol major în calea comerțului electronic transfrontalier. Printre consumatorii care nu au efectuat o achiziție transfrontalieră la distanță:

– 62% sunt preocupați de fraude și înșelătorii;

– 59% sunt îngrijorați deoarece nu știu ce ar putea face în cazul apariției unor probleme;

– 49% sunt descurajați de posibilele probleme legate de livrare.

Aceste preocupări însă sunt mult mai puțin răspândite printre consumatorii care au efectuat deja cumpărături transfrontaliere (34%, 30% și, respectiv, 20%).

Printre consumatorii care au efectuat deja cumpărături transfrontaliere, 61% erau încrezători în aceeași măsură în comerțul electronic transfrontalier și în cel intern, în comparație cu doar 33% din populația generală.

Comerțul electronic transfrontalier pare a fi cel puțin la fel de fiabil ca și cel intern, sau chiar mai fiabil:

– doar 16% din cumpărăturile transfrontaliere au suferit întârzieri (faţă de 18% în cazul cumpărăturilor interne);

– produsul nu a ajuns la cumpărător în 5% din cazurile transfrontaliere (faţă de 6% în cazul cumpărăturilor interne).

Constatările sugerează un rol-cheie pentru informarea mai eficientă cu privire la existența mecanismelor de consiliere, aplicare legislație și obținere de despăgubiri la nivel transfrontalier. Printre acestea se numără Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC), care reunește organismele însărcinate cu aplicarea legislației la nivel național și Centrele Europene ale Consumatorilor, care oferă gratuit sprijin și consultanță consumatorilor care efectuează cumpărături pe piața unică.

Obstacolele majore în calea comerțului electronic transfrontalier se înregistrează în ce priveşte oferta

Proporția de comercianți cu amănuntul care efectuează vânzări către alte țări din cadrul UE a scăzut la 22% în 2010 (faţă de 25% în 2009), chiar dacă avantajele oferite de comerțul transfrontalier sunt semnificative. 56% dintre comercianţi estimează că peste 10% din vânzările lor prin intermediul comerțului electronic sunt tranzacții efectuate cu alte țări din UE.

Comisia aplică o strategie de combatere a fragmentării pieței, inclusiv prin recentul Act privind Piața Unică.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol