Rețeaua serviciilor publice de ocupare a forței de muncă – etapă esențială pentru implementarea garanției pentru tineret

Comisia Europeană salută lansarea oficială a rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, o nouă structură de cooperare care ajută statele membre să își coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului și care contribuie la consolidarea cadrului de guvernanță economică europeană.

Îmbunătățirea sprijinului oferit tinerilor de serviciile publice de ocupare a forței de muncă ale statelor membre este deosebit de importantă pentru punerea în practică a garanției pentru tineret, o reformă ambițioasă la nivelul întregii UE care își propune să-i ajute pe toți șomerii sub 25 de ani să își găsească un loc de muncă.

Noua rețea are la bază decizia Consiliului și a Parlamentului European de a maximiza eficiența serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin intermediul unei cooperări mai strânse, decizie adoptată în mai 2014 (a se vedea IP/13/544 și IP/14/545), în conformitate cu Pachetul din 2012 privind ocuparea forței de muncă.

Noua structură va oferi oportunități mai mari pentru a compara performanțele serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pe baza unor criterii de referință relevante, pentru a identifica bune practici și pentru a îmbunătăți cooperarea, inclusiv prin intermediul învățării reciproce și al unor programe de asistență inter pares).

Una dintre cele mai urgente sarcini pe care trebuie să le îndeplinească rețeaua este schimbul de cunoștințe și de bune practici cu privire la punerea în aplicare a garanției pentru tineret, deoarece majoritatea serviciilor publice pentru ocuparea forței de muncă au fost desemnate puncte naționale de contact pentru această reformă fundamentală.

În multe state membre, funcționarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă trebuie să fie îmbunătățită, pentru a garanta că fiecare tânăr beneficiază de o consiliere adecvată, personalizată, cu privire la oportunitățile de găsire a unui loc de muncă, de educație și de formare care sunt cele mai potrivite în situația sa, această consiliere ducând, în termen de patru luni, la o ofertă concretă, croită pe măsură.

Rețeaua va ajuta, de asemenea, statele membre să pună mai bine în aplicare recomandările specifice fiecărei țări referitoare la serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă și adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european. În 2014, 11 țări au primit astfel de recomandări (Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania). Factorii naționali de decizie vor utiliza expertiza obținută în cadrul rețelei la conceperea, dezvoltarea și evaluarea politicilor privind ocuparea forței de muncă.

Consiliul de administrație al rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, alcătuit din directori din cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, desemnați de fiecare stat membru, și Comisie, reglementează și dirijează activitățile rețelei.

În ceea ce o privește, Comisia a înființat un secretariat care să asiste și să faciliteze activitatea noii rețele și care să asigure buna desfășurare a operațiunilor sale și pertinența politică.

Garanția pentru tineret: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol