Mobilitatea lucrătorilor în UE – provocări demografice și în materie de competențe

Pentru a contracara efectele îmbătrânirii populației, UE va trebui să elimine diferențele dintre femei și bărbați și să sporească participarea pe piața muncii a lucrătorilor tineri și în vârstă, însă mobilitatea și migrația au, la rândul lor, un rol important de jucat. Aceasta este principala concluzie a raportului comun Comisie-OCDE intitulat: Matching Economic Migration with Labour Market Needs (Corelarea migrației economice cu necesitățile pieței forței de muncă).

Declinul demografic și deficitul de competențe

În Europa, populația în vârstă de muncă (15-64) va scădea, conform previziunilor, cu 7,5 milioane (-2,2%) între 2013 și 2020, în timp ce în țările OCDE în ansamblu va crește în aceeași proporție. Într-un scenariu cu o migrație netă zero, populația în vârstă de muncă din cele 28 de state membre ale UE ar urma să scadă și mai mult, cu aproape 11,7 milioane (-3,5%) până în 2020.

Implicațiile nu sunt numai demografice: dat fiind că piața muncii este dinamică și ocupațiile se modifică, deficitul de competențe și lipsa de corelare a competențelor vor deveni probleme majore în UE. Potrivit Sondajului european în rândul întreprinderilor realizat de Eurofound în 2013, în pofida încetinirii activității pe piața forței de muncă, 40% dintre întreprinderile din UE au dificultăți în găsirea unor lucrători cu competențe corespunzătoare. Per ansamblu, datele disponibile sugerează că, în majoritatea țărilor OCDE, nevoile în materie de forță de muncă se vor concentra în următorul deceniu pe ocupații specifice, care necesită în mare parte un nivel înalt de calificare, dar și pe niveluri de calificare intermediare.

În acest context, raportul comun UE-OCDE prezintă trei răspunsuri strategice complementare:

  • Promovarea mobilității forței de muncă în interiorul UE, pentru a asigura o mai bună repartizare a competențelor
  • O mai bună integrare a migranților din afara UE, pentru a permite o utilizare mai inteligentă a competențelor acestora
  • Atragerea migranților calificați de care este nevoie pe piața forței de muncă a UE

Promovarea mobilității forței de muncă în interiorul UE

Contribuția lucrătorilor mobili din UE la creșterea globală a ocupării forței de muncă este evidentă: persoanele care migrează în interiorul UE au o rată de angajare mai ridicată (68%) decât cetățenii țării gazdă (64,5%). În plus, prin transferul de forță de muncă și de competențe din regiunile și țările în care cererea este mai mică spre cele în care sunt necesare, mobilitatea în interiorul UE permite o utilizare mai eficientă a resurselor umane.

Potrivit raportului, vor fi necesare măsuri de politică pentru a continua eliminarea obstacolelor din calea mobilității. Promovarea mobilității forței de muncă în interiorul UE va necesita, de asemenea, instrumente mai performante de corelare a competențelor și o mai bună promovare a învățării limbilor străine.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/18092014_corelarea_migratiei_economice_cu_necesitatile_pietei_fortei_de_munca_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol