José Manuel Durão Barroso, Președintele Comisiei Europene – Discurs privind starea Uniunii – 2013. 11 septembrie 2013

”… Peste 8 luni, alegătorii din întreaga Europă se vor pronunța asupra realizărilor noastre comune din ultimii 5 ani.

În acești 5 ani, Europa a fost mai prezentă ca niciodată în viața cetățenilor. A fost subiect de discuții în cafenelele și în cadrul dezbaterilor televizate de pe întregul continent…

…Acum exact 5 ani, guvernul Statelor Unite a preluat Fannie Mae și Freddie Mac, a intervenit pentru a salva AIG, iar Lehman Brothers a cerut protecție în cadrul procedurii de insolvență.

Aceste evenimente au declanșat criza financiară mondială, care s-a transformat într-o criză economică fără precedent și a dat în cele din urmă naștere unei crize sociale cu consecințe dramatice pentru mulți dintre cetățenii noștri. Aceste evenimente sunt responsabile de agravarea problemei îndatorării statelor noastre, pe care o resimțim încă puternic. Ele au condus totodată la o creștere alarmantă a șomajului, în special în rândul tinerilor, și frânează încă dezvoltarea gospodăriilor și a întreprinderilor noastre.

Însă Europa nu s-a lăsat învinsă. În acești 5 ani, am luat măsuri hotărâte. ne-am confruntat împreună cu vicisitudinile crizei. Ne-am dat seama că trebuie să luptăm împreună. Și am luptat împreună, continuăm să o facem. …

… Am demarat o reformă fundamentală a sectorului financiar, al cărei scop este de a pune la adăpost economiile cetățenilor.

Am îmbunătățit modul în care guvernele cooperează între ele, strategiile pe care le aplică pentru a asigura revenirea la finanțe publice solide și a-și moderniza economiile.

Am mobilizat peste 700 de miliarde EUR pentru a ajuta țările lovite de criză să depășească pragul critic; a fost cel mai mare efort de stabilizare a unor țări întreprins vreodată. …

… Am credința că, în lumea în care trăim, caracterizată de numeroase mutații geoeconomice și geopolitice, numai împreună, în cadrul Uniunii Europene, le putem oferi cetățenilor noștri lucrurile la care aspiră: certitudinea că valorile, interesele și prosperitatea noastră sunt protejate și promovate în era globalizării.

Prin urmare, acum mai mult ca niciodată este momentul să ne ridicăm deasupra problemelor pur naționale și a intereselor mărunte și să realizăm progrese reale, în beneficiul Europei. Este momentul să conferim o perspectivă cu adevărat europeană dezbaterii cu electoratul din fiecare țară.

Acum este momentul ca toți cei cărora le pasă de soarta Europei, indiferent de convingerile lor politice sau ideologice, indiferent de unde vin, să susțină cauza Europei. …

… Mai sunt însă multe lucruri pe care le putem încă înfăptui împreună, în cadrul actualei legislaturi a Parlamentului și al actualului mandat al Comisiei.

Mai concret, ceea ce putem și trebuie să facem în primul rând este să realizăm uniunea bancară. Aceasta este prima și cea mai urgentă măsură pe care trebuie să o întreprindem pentru a aprofunda uniunea noastră economică și monetară, astfel cum a propus Comisia în cadrul Proiectului prezentat în toamna anului trecut.

Procesul legislativ privind mecanismul unic de supraveghere este aproape încheiat. Următoarea etapă este evaluarea independentă, de către BCE, a activelor băncilor, înainte ca această instituție să își asume rolul de supraveghere.

În prezent, trebuie să ne îndreptăm urgent atenția către mecanismul unic de rezoluție. Propunerea Comisiei a fost transmisă colegislatorilor încă din luna iulie și, împreună, trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a asigura adoptarea acesteia pe durata prezentului mandat.

Astfel ne vom asigura că de acum încolo nu contribuabilii vor fi cei care vor cotiza în primul rând pentru salvarea băncilor neviabile. În acest fel vom avansa în eforturile de a disocia riscul bancar de riscul suveran.

În acest fel vom remedia una dintre cele mai îngrijorătoare și inacceptabile consecințe ale crizei: fragmentarea sporită a sectorului financiar și a piețelor de credit din Europa — chiar o renaționalizare implicită a acestora.

… Și tot astfel vom contribui la reluarea activității normale de creditare a economiei, în special a IMM-urilor. Și aceasta pentru că, în ciuda politicii monetare permisive, volumul creditelor care intră în economia țărilor din zona euro nu este încă suficient. Această problemă trebuie abordată cu fermitate.

În ultimă instanță, miza este creșterea economică, care este necesară pentru a remedia cea mai imperioasă problemă cu care ne confruntăm în prezent: șomajul. Rata actuală a șomajului este nesustenabilă din punct de vedere economic, nejustificabilă din punct de vedere politic și inacceptabilă din punct de vedere social. Prin urmare, toți cei care reprezentăm aici Comisia – și mă bucur că toți colegii mei comisari sunt astăzi aici, alături de mine – dorim să colaborăm intens cu dumneavoastră și cu statele membre, astfel încât să înfăptuim cât mai multe dintre obiectivele înscrise în agenda privind creșterea mobilizăm toate instrumentele pe care le avem, dar desigur, trebuie să recunoaștem, nu toate aceste instrumente se situează la nivel european, unele țin de nivelul național. Aș dori să acordăm prioritate punerii în aplicare a deciziilor privind încadrarea în muncă a tinerilor și finanțarea economiei reale. Trebuie să evităm o redresare economică care nu este însoțită și de o ameliorare a situației șomajului. …

…. La nivelul UE – pentru că sunt lucruri care pot fi realizate la nivel național și lucruri care pot fi realizate la nivel european -, ar trebui să punem accentul asupra aspectelor care sunt de o importanță capitală pentru economia reală: în primul rând, valorificarea potențialului maxim al pieței unice.

Avem o piață unică a mărfurilor care funcționează bine și suntem conștienți de avantajele economice ale acesteia. Trebuie să extindem această formulă la alte domenii: mobilitate, comunicații, energie, finanțe și comerț electronic, pentru a menționa doar câteva dintre acestea. Trebuie să îndepărtăm obstacolele care frânează dinamismul întreprinderilor și al persoanelor. Trebuie să ducem la bun sfârșit procesul de conectare a Europei. …

… Aș dori să vă anunț că astăzi vom adopta oficial o propunere prin care se creează premisele constituirii unei piețe unice în sectorul telecomunicațiilor. Cetățenii știu că datorită acțiunilor întreprinse la nivel european au scăzut simțitor costurile serviciilor de roaming. Propunerea noastră va consolida garanțiile acordate consumatorilor și va reduce prețurile în beneficiul acestora, oferind totodată noi oportunități întreprinderilor. Știm că, în viitor, schimburile comerciale vor avea tot mai mult o dimensiune digitală. Nu e oare paradoxal că avem o piață internă pentru mărfuri, însă atunci când vorbim de piața digitală avem 28 de piețe naționale? Cum putem să profităm de toate oportunitățile pe care economia digitală urmează să ni le ofere dacă nu putem finaliza această piață internă?

Aceeași logică se aplică în contextul mai larg al agendei digitale: inițiativele noastre rezolvă probleme reale și îmbunătățesc viața de zi cu zi a cetățenilor. Soliditatea bazei industriale viitoare a Europei depinde de gradul de interconectare a cetățenilor și a întreprinderilor. Iar prin îmbinarea în mod corespunzător a obiectivelor agendei digitale cu protecția datelor și a vieții private, modelul nostru european consolidează încrederea cetățenilor. Adoptarea legislației propuse în materie de protecție a datelor este de o importanță crucială pentru Comisia Europeană, atât în ceea ce privește evoluțiile interne, cât și cele externe.

Piața unică este un mecanism-cheie pentru competitivitate și ocuparea forței de muncă. Prin adoptarea tuturor celorlalte propuneri din cadrul Actului privind piața unică I și II, precum și prin punerea în aplicare a mecanismului Conectarea Europei în următoarele câteva luni, vom pune bazele prosperității în anii următori.

De asemenea, ne adaptăm la transformări dinamice la scară mondială și, prin urmare, trebuie să încurajăm acest dinamism inovator la scară europeană. Acesta este motivul pentru care trebuie, de asemenea, să investim mai mult în inovare, în tehnologie și în rolul științei. Am o mare încredere în faptul că știința, mintea umană și o societate creativă au capacitatea de a rezolva problemele cu care ne confruntăm. Lumea se confruntă cu schimbări dramatice. Cred că, atât în Europa, cât și în afara acesteia, multe din soluțiile de care avem nevoie vor fi oferite de noile studii științifice și de noile tehnologii. Și aș dori ca Europa să aibă un rol de lider la nivel mondial în această privință. Tot din acest motiv, noi – Parlamentul și Comisia – am acordat o prioritate sporită cadrului strategic comun „Orizont 2020” în discuțiile privind bugetul UE.

Acesta este motivul pentru care utilizăm bugetul UE pentru a investi în competențe, educație și formare profesională, în vederea dinamizării și a sprijinirii talentului; acesta este motivul pentru care am acordat o importanță deosebită programului Erasmus Plus.

Și, tot din același motiv, mai târziu în această toamnă, vom face noi propuneri privind o politică industrială adaptată secolului 21. Motivul pentru care ne mobilizăm toate forțele în vederea sprijinirii IMM-urilor este convingerea noastră că o bază industrială dinamică și solidă este indispensabilă pentru o economie europeană puternică.

Pe lângă combaterea schimbărilor climatice, obiectivele „20-20-20” pe care le-am stabilit au angajat economia noastră pe calea creșterii ecologice și a utilizării eficiente a resurselor, contribuind la reducerea costurilor și la crearea de locuri de muncă.

Până la sfârșitul acestui an, vom prezenta propuneri concrete legate de cadrul pentru 2030 privind energia și clima. De asemenea, vom continua să modelăm agenda internațională încercând să definitivăm, împreună cu partenerii noștri, până în 2015, un acord mondial în domeniul climei cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic. Europa nu poate lupta singură pentru combaterea schimbărilor climatice. Sincer, trebuie ca și ceilalți să se implice. În același timp, ne vom continua activitatea privind impactul prețurilor energiei asupra competitivității și coeziunii sociale.

Toți acești vectori ai creșterii economice sunt parte a agendei noastre „Europa 2020”, iar punerea în aplicare deplină și rapidă a acesteia este mai urgentă ca oricând. În anumite privințe, trebuie să mergem mai departe decât prevede agenda 2020.

Aceasta înseamnă că trebuie să urmărim, de asemenea, cu fermitate, realizarea obiectivelor noastre active în materie de comerț. Acestea vizează consolidarea legăturilor noastre cu piețele terțe, aflate în plină dezvoltare, și totodată consolidarea locului pe care îl ocupăm în cadrul lanțului de aprovizionare global. Contrar percepțiilor existente, conform cărora majoritatea cetățenilor noștri cred că ne confruntăm cu pierderi în cadrul comerțului mondial, înregistrăm un excedent comercial tot mai mare, de peste 300 de miliarde EUR anual, în ceea ce privește bunurile, serviciile și produsele agricole. Trebuie să îmbunătățim aceste realizări. În următoarele luni, ne vom concentra întreaga atenție asupra acestui aspect, în special asupra Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții cu SUA și a negocierilor cu Canada și Japonia.

Și, nu în ultimul rând, trebuie să ne intensificăm acțiunile în vederea punerii în aplicare a cadrului financiar multianual care constituie bugetul european. Bugetul UE este cea mai concretă pârghie de care dispunem în vederea stimulării investițiilor. În unele din regiunile noastre, bugetul Uniunii Europene este singurul mod de a obține finanțare publică deoarece nu există resurse la nivel național…..

…. În acest stadiu, al unei redresări fragile, cel mai mare risc de evoluție negativă cu care ne confruntăm este de natură politică: lipsa stabilității și a hotărârii. În ultimii ani, am observat că orice măsură care pune la îndoială angajamentul în favoarea reformei al unui guvern este imediat sancționată. Un aspect pozitiv este că deciziile politice puternice și convingătoare au un impact important și imediat.

În stadiul actual al crizei, sarcina guvernelor este de a oferi certitudinea și previzibilitatea pe care piețele nu o pot încă oferi. ….”

Discursul integral al Președintelui Comisiei Europene,  José Manuel Durão Barroso: press-release_SPEECH-13-684_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol