Finanțare de 31,5 milioane de euro pentru întreprinderi care introduc pe piață soluții ecologice

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri în valoare de 31,5 milioane EUR pentru cele mai bune 45 de proiecte în materie de ecoinovare. Întreprinderile din întreaga Europă pot transmite până la 5 septembrie 2013 propunerile lor menite să introducă pe piață soluții ecologice inovatoare în următoarele cinci domenii: reciclarea materialelor, apa, materialele de construcții durabile, afacerile ecologice și sectorul alimentelor și băuturilor.

45 de proiecte urmează să facă obiectul cererii de propuneri

Cererea de propuneri vizează în principal întreprinderile private, în special IMM-urile care au dezvoltat un produs, proces sau serviciu ecologic inovator, dar care se confruntă cu dificultăți în privința lansării pe piață. Cererea de propuneri oferă cofinanțarea până la 50 % a costului proiectului și ar trebui să sprijine aproximativ 45 de proiecte noi în acest an.

185 de proiecte sunt în prezent în desfășurare

Urmează să fie lansate aproximativ 50 de proiecte din cadrul cererii de propuneri de anul trecut și peste 185 de proiecte sunt deja în curs de desfășurare. Printre proiectele actuale se numără, de exemplu: optimizarea tehnologiei de reutilizare a cărămizilor vechi în sectorul construcțiilor; producerea de încălțăminte din piele care nu conține substanțe chimice periculoase; utilizarea CO2 pentru a valorifica o sursă naturală de Omega-3; și o tehnică nouă de fabricare a covoarelor.

Exemple de proiecte menționate în comunicatul de presă:

  • Optimizarea tehnologiei de reutilizare a cărămizilor vechi în sectorul construcțiilor:REBRICK
  • Producerea de încălțăminte din piele care nu conține substanțe chimice periculoase: proiectul Tileather
  • Utilizarea CO2 pentru a valorifica o sursă naturală de Omega-3: proiectul Phobior

Context

Ecoinovarea este finanțată prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) și dispune de un buget de aproximativ 220 de milioane EUR pentru perioada 2008-2013. Aceasta sprijină produsele demonstrate din punct de vedere tehnologic care contribuie la o mai bună utilizare a resurselor naturale ale Europei. Ecoinovarea reprezintă una dintre componentele ecologice ale CIP și contribuie la Planul de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP). Programul este gestionat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI).

Cererea de propuneri din 2013 este deschisă până la 5 septembrie. La data de 27 mai, va avea loc în clădirea Charlemagne, la Bruxelles, în Belgia, Ziua europeană de informare privind ecoinovarea, în cursul căreia se vor prezenta informații detaliate cu privire la priorități și sfaturi privind depunerea candidaturii pentru finanțare.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol