Comisia Europeană caută experți în toate domeniile pentru Orizont 2020 – Programul Uniunii Europene de finanțare a cercetării și inovării pentru perioada 2014-2020


Comisia Europeană a lansat un apel pentru a forma grupuri de consilieri care vor oferi consultanță de înaltă calitate pentru pregătirea cererilor de propuneri de proiecte în cadrul programului Orizont 2020. Grupurile vor fi constituite în jurul unor teme de interes major pentru cetățenii europeni, cum ar fi schimbările climatice, ieftinirea energiei din surse regenerabile, asigurarea disponibilității de alimente sigure sau soluționarea problemelor legate de îmbătrânirea populației.

Grupurile vor încuraja dialogul între toate nivelurile administrației publice, societății civile și mediului de afaceri din toate statele membre ale UE și vor influența direcția finanțării cercetării și inovării în UE, din prezent până în 2020.

Grupurile de consilieri experți își vor începe activitatea în primăvara acestui an, oferind consiliere pentru primele cereri de propuneri din cadrul programului Orizont 2020, care se preconizează a fi lansate până la sfârșitul anului 2013.

Cei care doresc să fie selectați în primele grupuri de consilieri trebuie să se înregistreze până la data de 6 martie 2013, ora 17.00 ora Bruxelles-ului. Cererea de exprimare a interesului va rămâne valabilă pe întreaga durata a programului Orizont 2020, pentru a permite reînnoirea grupurilor la sfârșitul fiecărui mandat.

Persoanele pot să-și manifeste interesul, acționând fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentanți ai grupurilor de interese colective sau ca reprezentanți ai unor organizații. Detalii privind criteriile de selecție, inclusiv profilul experților, sunt prezentate în anunțul oficial. Textul integral și instrucțiunile privind modul de înregistrare pot fi găsite la următoarea adresă.

Context

Orizont 2020 urmărește promovarea ideilor, stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă pentru viitorul Europei. Spre deosebire de situația din trecut, el reunește într-un singur program de finanțare toate programele existente de sprijin pentru cercetare și inovare, inclusiv activitățile legate de inovare ale Programului-cadru pentru competitivitate și inovare și activitățile Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Investițiile inteligente în cercetare și inovare reprezintă un stimul direct pentru economie, consolidează excelenta noastră bază de cunoștințe și face ca întreprinderile noastre să fie mai competitive într-o lume globalizată. Comisia propune un buget de 80 de miliarde EUR pentru programul Orizont 2020, care se va derula în perioada 2014 – 2020.

Programul Orizont 2020

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol