Comisia Europeană și Fondul european de investiții au semnat un acord care va stimula oportunitățile de finanțare a IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa vor avea în curând acces la finanțări suplimentare în valoare de până la 25 de miliarde de euro, ca urmare a acordului semnat astăzi între Comisia Europeană și Fondul european de investiții (FEI).

Cu ajutorul celor 1,3 miliarde de euro alocate bugetului COSME pentru finanțarea IMM-urilor, vor putea fi mobilizate fonduri în valoare de până la 25 de miliarde de euro prin intermediul efectelor de pârghie provenind de la intermediari financiari pe parcursul următorilor șapte ani.

Acordul creează premisele pentru furnizarea unei finanțări pentru IMM-uri prin capitaluri proprii și prin îndatorare în cadrul Programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) până la sfârșitul anului 2014.

În urma semnării acordului, FEI va lansa o cerere deschisă de exprimare a interesului, la care pot participa instituțiile financiare eligibile (bănci, instituții de garantare, fonduri etc.). În urma unei analize minuțioase, FEI va selecta intermediarii financiari care vor putea oferi apoi noua finanțare IMM-urilor europene din toate sectoarele.

Garanții pentru IMM-uri în valoare de 21 de miliarde de euro

COSME va funcționa sub forma garantării finanțărilor oferite de bănci pentru a le ajuta să acorde IMM-urilor mai multe împrumuturi și leasinguri financiare. Impactul este substanțial întrucât, datorită efectului de pârghie al programului COSME, 1 euro investit într-o garanție a unui credit facilitează acordarea unei finanțări în valoare de până la 30 de euro pentru IMM-uri. Aceste garanții vor ajuta, în mod normal, multe IMM-uri, care, în lipsa lor, nu ar putea obține finanțare din cauza unor garanții insuficiente.

4 miliarde de euro pentru fonduri care să ajute IMM-urile să crească și să se extindă

O parte din bugetul COSME va fi investit în fonduri care pun la dispoziție capital de risc pentru etapa de extindere a IMM-urilor, în particular pentru cele care activează transfrontalier. Administratorii de fonduri vor funcționa pe bază comercială, pentru a se asigura că investițiile vizează IMM-urile cu cel mai mare potențial de creștere. Se estimează că aproximativ 500 de întreprinderi vor primi finanțare, valoarea totală a investițiilor ajungând la o cifră de până la 4 miliarde de euro, atrăgându-se în același timp finanțări suplimentare sub forma unor coinvestiții din alte surse publice și private.

Context

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se derulează în perioada 2014 – 2020 și care dispune de un buget planificat în valoare de 2,3 miliarde de euro, cu un efect de pârghie capabil să ofere fonduri de până la 25 de miliarde euro.

COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, a accesului pe piață și promovarea culturii antreprenoriale. Programul COSME se bazează pe succesul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), care, în perioada 2007 – 2013, a contribuit la mobilizarea unor împrumuturi în valoare de peste 16 miliarde de euro și a unor capitaluri de risc în valoare de 2,8 miliarde de euro pentru mai mult de 328 000 de IMM-uri din Europa.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol