Certificatul lingvistic european – ediţia 2014

Pe 1 iulie 2014, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a lansat Apelul 2014 pentru concursul de proiecte lingvistice sau cu componentă lingvistică, finalizat cu acordarea „Certificatului lingvistic european“ (European Language Label). Priorităţile pentru 2014 se concentrează pe „Educaţie lingvistică pentru includere socială“ şi pe „Sport şi educaţie lingvistică“.

Pot candida instituţii de învăţământ (de orice nivel), organizaţii (publice sau private) care se ocupă de educaţie şi formare profesională, asociaţii care activează în domeniul învăţării şi predării limbilor străine. Poate participa la concurs orice iniţiativă inovatoare derulată în domeniul educaţiei lingvistice sau în domenii conexe, indiferent de sursa de finanţare sau de vârsta celor care studiază.

Certificatul lingvistic european poate fi decernat proiectelor finalizate recent (în anul calendaristic în curs), celor care sunt în curs de implementare sau proiectelor a căror implementare este iminentă şi bine pregătită.

Nu sunt eligibile proiectele finalizate în anii anteriori anului calendaristic în curs şi cele ale căror rezultate nu se mai aplică şi nici activităţile curente de predare/învăţare a limbilor străine, într-un cadru formal sau nonformal.

Proiectele candidate vor demonstra  modul în care practicile educaţionale pot fi transferate către grupuri ţintă diferite de cele implicate în proiecte, vor insista pe caracterul inovator al metodologiilor de predare/învăţare şi pe modul în care educaţia lingvistică poate aborda aspecte legate de includere socială sau activităţi sportive, cu scopul promovării multilingvismului la nivel local, regional şi european.

Calendarul competiţiei din 2014 se prezintă astfel:

1 – 31 iulie – depunerea candidaturilor
1 – 31 august – evaluarea candidaturilor şi afişarea rezultatelor
17 octombrie – festivitatea de premiere

Ceremonia pentru decernarea Certificatelor lingvistice europene face parte din LinguaFEST, ediţia a 3-a,  eveniment organizat pe 17 octombrie de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României.

Distincţia European Language Label a fost lansată oficial în anul 1999 de Comisia Europeană şi are rolul de a încuraja iniţiativele creative şi inovatoare din domeniul educaţiei lingvistice, prin recompensarea tehnicilor inedite de predare, prin difuzarea informaţiilor referitoare la acestea şi prin promovarea bunelor practici. În România, în perioada 2001-2013, premiul a fost acordat unui număr de peste 100 de proiecte lingvistice, implementate de instituţii publice şi private, pe întreg teritoriul ţării, iar la nivel european s-au acordat peste 2200 de certificate.

Formularul de candidatură precum şi alte informaţii se găsesc pe: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=46&d=55&menu=29

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol