Campanie de informare privind directiva pentru combaterea plăților întârziate

În fiecare zi, în întreaga Europă falimentează zeci de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite. Pentru a pune capăt în Europa acestei culturi păgubitoare a plăților întârziate, Comisia Europeană a lansat o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE și în Croația, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plățile întârziate în legislațiile naționale, chiar înainte de termenul absolut, 16 martie 2013.

Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale este instrumentul UE de combatere a plăților cu termen scadent depășit. Campania acordă o importanță deosebită asigurării faptului că IMM-urile își cunosc drepturile conferite prin directivă și modul de exercitare a acestora.

Insolvențele generează pierderea a 450 000 de locuri de muncă în UE și datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR. 57% dintre întreprinderile din Europa susțin că au probleme de lichiditate din cauza plăților întârziate, ceea ce reprezintă o creștere de 10% în raport cu anul trecut.

Obiectivul campaniei de informare este de a crește gradul de conștientizare în rândul principalelor părți interesate europene, în special IMM-urile și autoritățile publice, cu privire la noile drepturi conferite prin directivă, susținând în același timp și punerea în aplicare cu anticipație. Campania pune la dispoziție și un forum pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru a ajuta IMM-urile să fie plătite la timp.

Noile reglementări sunt simple:

  • Autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează în termen de 30 de zile sau, în circumstanțe excepționale, în termen de 60 de zile.
  • Libertatea contractuală în tranzacțiile comerciale ale întreprinderilor: întreprinderile ar trebui să își plătească facturile în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care ele convin altfel în mod expres și în cazul în care termenul nu este vădit injust pentru creditor.
  • Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plățile întârziate și să poată obține o sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensație pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de asemenea, compensații pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante.
  • Rata statutară a dobânzii pentru plățile întârziate este crescută la cel puțin 8 puncte procentuale peste dobânda de referință a Băncii Centrale Europene. Autoritățile publice nu sunt autorizate să stabilească o rată a dobânzii pentru plăți întârziate sub acest prag.
  • Întreprinderile pot contesta mai ușor în instanțele naționale clauzele și practicile vădit injuste.
  • Mai multă transparență și o campanie de informare mai intensă: statele membre trebuie să publice ratele dobânzii pentru plățile întârziate astfel încât toate părțile implicate să fie informate.
  • Statele membre sunt încurajate să instituie coduri de practică privind plățile la termen.
  • Statele membre pot continua să mențină sau să pună în aplicare legi și reglementări care sunt mai favorabile creditorului decât dispozițiile directivei.

Noile măsuri sunt opționale pentru întreprinderi întrucât ele dobândesc dreptul de a acționa, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstanțe, o întreprindere poate să dorească să prelungească termenul de plată cu câteva zile sau săptămâni pentru a păstra relații comerciale bune cu un anumit client. Dar noile măsuri sunt obligatorii pentru autoritățile publice. Ele ar trebui să dea exemplu și să își demonstreze fiabilitatea și eficiența prin onorarea contractelor în care s-au angajat.

Context

Directiva referitoare la plățile întârziate a fost concepută pentru a combate plățile întârziate în cadrul tranzacțiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA) , reflectă voința Comisiei de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și a evidențiat că accesul efectiv la finanțare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/late-payment-campaign/fighting-late-payments/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol