𝐏𝐥𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐚̆

Comisia a publicat un nou 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐚̆, pentru a ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), să profite la maximum de invențiile și de creațiile lor și pentru a asigura faptul că acestea pot aduce beneficii economiei și societății noastre.
𝐏𝐥𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐞 urmărește să permită industriei creative și inovatoare din Europa să rămână un lider mondial și, de asemenea, urmărește să accelereze dubla tranziție verde și digitală a Europei. În special, planul de acțiune stabilește pașii esențiali pentru a îmbunătăți protecția proprietății intelectuale, pentru a spori gradul de utilizare a proprietății intelectuale de către IMM-uri, pentru a facilita partajarea proprietății intelectuale în vederea sporirii gradului de adoptare a tehnologiilor în cadrul industriei, pentru a combate contrafacerea și a îmbunătăți asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pentru a promova condiții de concurență echitabile la nivel mondial.
Activele necorporale, precum mărcile, desenele și modelele industriale, brevetele și datele, sunt din ce în ce mai importante în economia bazată pe cunoaștere din ziua de astăzi. Sectoarele industriale care utilizează intensiv proprietatea intelectuală reprezintă 45 % din totalul PIB-ului și 93 % din totalul exporturilor UE, iar valoarea adăugată a proprietății intelectuale este în creștere în majoritatea ecosistemelor industriale europene.
𝘗𝘭𝘢𝘯𝘶𝘭 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘵̦𝘪𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵 𝘢𝘯𝘶𝘯𝘵̦𝘢̆ 𝘮𝘢̆𝘴𝘶𝘳𝘪 𝘪̂𝘯 𝘤𝘪𝘯𝘤𝘪 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘯𝘪𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵̦𝘪𝘢𝘭𝘦:
➡️ 𝘐̂𝘮𝘣𝘶𝘯𝘢̆𝘵𝘢̆𝘵̦𝘪𝘳𝘦𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘵̦𝘪𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̆𝘵̦𝘪𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦
➡️ 𝘚𝘵𝘪𝘮𝘶𝘭𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘱𝘵𝘢̆𝘳𝘪𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̆𝘵̦𝘪𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘤𝘢̆𝘵𝘳𝘦 𝘪̂𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳𝘪𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘴̦𝘪 𝘮𝘪𝘫𝘭𝘰𝘤𝘪𝘪 (𝘐𝘔𝘔-𝘶𝘳𝘪)
➡️ 𝘍𝘢𝘤𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘫𝘢̆𝘳𝘪𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̆𝘵̦𝘪𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦
➡️ 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘢𝘵𝘦𝘳𝘦𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘧𝘢𝘤𝘦𝘳𝘪𝘪 𝘴̦𝘪 𝘪̂𝘮𝘣𝘶𝘯𝘢̆𝘵𝘢̆𝘵̦𝘪𝘳𝘦𝘢 𝘢𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢̆𝘳𝘪𝘪 𝘥𝘳𝘦𝘱𝘵𝘶𝘳𝘪𝘭𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘢̆
➡️ 𝘗𝘳𝘰𝘮𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘶𝘯𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵̦𝘪𝘪 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘳𝘦𝘯𝘵̦𝘢̆ 𝘦𝘤𝘩𝘪𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘭𝘢 𝘯𝘪𝘷𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭
Pentru mai multe detalii accesați următoarele linkuri:
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol