Șomajul de lungă durată în UE

Comisia Europeană a propus statelor membre orientări pentru a ajuta mai bine șomerii de lungă durată să revină în câmpul muncii. După relansarea, în luna mai, a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, aceasta reprezintă o altă inițiativă concretă în contextul mai larg al agendei economice și sociale a Comisiei Juncker, care urmărește să consolideze crearea de locuri de muncă, redresarea economică și echitatea socială în Europa.

În Europa există peste 12 milioane de persoane care nu au un loc de muncă de peste un an. În ciuda redresării economice și a semnelor de îmbunătățire a situației pe piața forței de muncă din UE, numărul acestora s-a dublat între 2007 și 2014, ajungând la aproximativ jumătate din numărul total de șomeri. Planul de investiții pentru Europa are potențialul de a crea milioane de noi locuri de muncă. Dar chiar și atunci când se creează noi locuri de muncă, este adesea foarte dificil pentru șomerii de lungă durată să se reintegreze cu succes pe piața forței de muncă. Prin urmare, propunerea de recomandare a Consiliului prezentată astăzi prevede ca toate persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în șomaj de peste 12 luni să beneficieze de o evaluare individuală și să primească un acord pentru reintegrarea pe piața muncii, prin care să li se ofere un plan concret și personalizat pentru întoarcerea în câmpul muncii înainte de a acumula 18 luni de șomaj.

Propunerea are în vedere serviciile care sunt oferite șomerilor de lungă durată pentru a-i ajuta să revină pe piața forței de muncă și oferă acțiuni specifice pentru a consolida aceste servicii. Ea se bazează pe cele mai bune practici colectate de statele membre.

Propunerea implică trei demersuri principale:

  • să încurajeze înregistrarea șomerilor de lungă durată la o agenție pentru ocuparea forței de muncă;
  • să ofere fiecărui șomer de lungă durată înregistrat o evaluare individuală aprofundată pentru a-i identifica nevoile și posibilitățile, cel târziu la 18 luni de șomaj;
  • să ofere un acord pentru reintegrarea pe piața muncii tuturor șomerilor de lungă durată înregistrați, cel târziu la 18 luni de șomaj.

Acordul pentru reintegrarea pe piața muncii ar trebui să constea într-un plan personalizat pentru a aduce persoana în șomaj de lungă durată înapoi în câmpul muncii. În funcție de serviciile existente în fiecare stat membru, acordul poate include: activități de mentorat, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, continuarea educației și a formării profesionale, precum și sprijin pentru locuință, transport, servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire medicală sau de recuperare. Acesta ar trebui să fie pus la dispoziție prin intermediul unui punct de contact unic pentru a garanta continuitatea și coerența sprijinului. Ar trebui, de asemenea, să precizeze în mod clar drepturile și responsabilitățile șomerilor și ale organizațiilor care oferă sprijin.

De asemenea, propunerea solicită implicarea activă a angajatorilor prin intermediul parteneriatelor cu autoritățile publice, lărgind gama de servicii pe care le pot primi și oferind stimulente financiare specifice.

Statele membre pot pune în aplicare aceste recomandări cu ajutorul Fondului social european.

Propunerea Comisiei va fi transmisă Consiliului spre discutare și adoptare. Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în recomandare va începe de îndată ce statele membre vor ajunge la un acord.

Istoricul dosarului

Șomerii de lungă durată reprezintă în prezent 5% din populația activă. Numărul șomerilor de lungă durată ca procent din populația activă variază foarte mult între statele membre, și anume de la 1,5% în Austria la 19,5% în Grecia.

Cu cât rămân mai mult în afara pieței forței de muncă, cu atât este mai greu ca aceste persoane să fie angajate din nou. Dintre cei 12 milioane de șomeri de lungă durată din UE, peste 60% sunt deja fără un loc de muncă de doi ani consecutivi. În fiecare an, unul din cinci șomeri încetează să mai caute un loc de muncă și devine inactiv. Acest lucru implică un risc grav de excluziune socială și de sărăcie pentru șomeri și pentru familiile acestora.

Deși reprezintă jumătate din șomeri, se estimează că doar 20% dintre programele active de ocupare a forței de muncă sunt alocate șomerilor de lungă durată și, în multe state membre, aceștia nu au acces la servicii personalizate. De cele mai multe ori, programele adresate șomerilor de lungă durată nu îi implică suficient pe angajatori. Doar o treime dintre statele membre își coordonează acțiunile de ocupare a forței de muncă și serviciile sociale.

O serie de măsuri sunt deja puse în practică la nivelul UE:

  • Se oferă recomandări în cadrul semestrului european, exercițiul anual pentru coordonarea politicilor economice;
  • Până la 10 % din Fondul social european poate fi utilizat pentru a sprijini șomerii de lungă durată în perioada 2014-2020;
  • Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă cooperează în vederea schimbului de bune practici.

Recomandarea prezentată astăzi va completa și intensifica aceste activități.

Pentru mai multe informații

Propunerea de recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă

Șomajul de lungă durată: Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului – întrebări frecvente

Fișe pe țări: șomajul pe termen lung în UE

DG Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale: Știri

Șomajul de lungă durată explicat — video

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol