Ziua europeană a informării cu privire la antibiotice – 2013

Un sondaj publicat de Comisia Europeană arată că, începând din 2009, a scăzut utilizarea antibioticelor de către oameni și, de asemenea, a crescut gradul de conștientizare de către public a faptului că antibioticele nu distrug virușii. Această știre pozitivă este umbrită totuși de datele publicate în paralel de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care arată o proliferare în Europa a bacteriilor Gram-negative rezistente la multiple medicamente, care au devenit de asemenea rezistente la carbapeneme – antibiotice de ultimă linie folosite pentru tratarea infecțiilor asociate asistenței medicale.

Sondaj antibiotice

Plan de acțiune: situația actuală

Planul de acțiune al Comisiei din noiembrie 20112 care vizează prevenirea propagării în continuare a rezistenței antimicrobiene stabilește șapte domenii cheie în care luarea de măsuri este cu prioritate necesară:

1) asigurarea faptului că antimicrobienele sunt folosite în mod corespunzător atât la oameni, cât și la animale;
2) prevenirea infecțiilor microbiene și a răspândirii acestora;
3) crearea de noi antimicrobiene eficace sau de alternative pentru tratament;
4) cooperarea cu parteneri internaționali în vederea limitării riscurilor aferente RAM;
5) ameliorarea monitorizării și supravegherii în domeniul medicinii umane și veterinare;
6) cercetarea și inovarea;
7) comunicarea, educația și formarea. Au trecut doi ani de când s-a demarat planul cincinal, perioadă în care s-au înregistrat progrese semnificative în majoritatea domeniilor, în special:

Cercetare și inovare: UE a investit aproximativ 800 de milioane de euro în cercetarea privind RAM, inclusiv prin inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI). Comisia anunță astăzi lansarea a 15 noi proiecte de cercetare, reprezentând o contribuție bugetară totală a UE de 91 de milioane de euro. Proiectele, în care sunt implicate circa 44 de întreprinderi mici și mijlocii, precum și universități și alte organizații de cercetare, vor crea noi antimicrobiene sau alternative precum bacteriofagi și vaccinuri. De asemenea, ele vor aborda și rezistența la antibiotice în cadrul lanțului alimentar și vor investiga nanotehnologii care ar putea duce la obținerea de medicamente antimicrobiene.

Ameliorarea monitorizării și a supravegherii: S-au depus multe eforturi pentru întărirea și consolidarea sistemelor de supraveghere a consumului de antimicrobiene și a rezistenței în sectorul veterinar. O decizie a Comisiei, publicată în această săptămână, stabilește norme privind colectarea de date armonizate referitoare la RAM în cazul animalelor și al alimentelor. Acest lucru este important pentru a asigura comparabilitatea datelor între statele membre atât pentru sectorul uman, cât și pentru cel veterinar, precum și pentru evaluarea măsurilor luate.

Utilizare corectă a antibioticelor la oameni și la animale: Mai multe proiecte finanțate în cadrul Programului de sănătate tratează, de exemplu, utilizarea incorectă a agenților antimicrobieni în medicina umană, informarea părților implicate – medici, fermieri, farmaciști și pacienți – și vânzarea fără prescripție a agenților antimicrobieni. În plus, Comisia se află în ultima fază a revizuirii instrumentelor juridice privind produsele medicinale de uz veterinar și hrana pentru animale cu adaos de medicamente, care vor aborda problema RAM în aceste domenii.

Prevenirea infecțiilor microbiene și a răspândirii acestora: În luna mai a acestui an, Comisia a adoptat o propunere privind un singur act legislativ cuprinzător referitor la sănătatea animalelor, care se axează pe prevenirea bolilor, ceea ce ar reduce nevoia de antibiotice. În ceea ce privește sănătatea umană, proiectele în curs de derulare și acțiunile cofinanțate de Programul de sănătate sprijină implementarea recomandării Consiliului cu privire la siguranța pacienților, inclusiv infecțiile asociate asistenței medicale.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol