Reprezentanţa CE

Odată cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, Reprezentanţa Comisiei Europene în România este instituţia care asigură comunicarea dintre UE şi cetăţenii români.

Reprezentanţa Comisiei Europene în România funcţionează sub directa coordonare a Direcţiei Generale pentru Comunicare şi asigură un flux eficient de informaţii între aceasta şi cetăţenii şi autorităţile României.

Misiunea Reprezentanţei CE în România este de a contribui la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice.

Site-ul Reprezentantei Comisiei Europene în România:
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm