Legături utile

ROMÂNIA

Reprezentanţa Comisiei Europene în România
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Guvernul României
http://www.gov.ro/

Departamentul pentru Afaceri Europene
http://www.dae.gov.ro/

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
http://www.europarl.europa.eu/bucuresti/

JUDEŢUL MARAMUREŞ

Primaria Municipiului Baia Mare
http://www.baiamarecity.ro/

Prefectura Judeţului Maramureş
http://www.prefecturamaramures.ro/

Consiliul Judeţean Maramureş
http://www.cjmaramures.ro/

Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu – Baia Mare
http://www.bibliotecamm.ro/

Primăria Vişeu de Sus
http://www.primariaviseudesus.ro/

Primăria Sighetu Marmaţiei
http://www.primaria-sighet.ro/

Primăria Târgu Lăpuş
http://www.lapus.ro/

Primăria Seini
http://www.seini.mmnet.ro

Primăria Cavnic
http://www.cavnic.ro/; http://www.cavnic.mmnet.ro/

UNIUNEA EUROPEANĂ

Portalul Europa
http://europa.eu/index_ro.htm

Serviciul Europe Direct UE
http://ec.europa.eu/europedirect/index_ro.htm

Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm

Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=en

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
http://www.curia.europa.eu/en/index.htm

Curtea Europeană de Conturi
http://www.eca.europa.eu/index_en.htm

Avocatul Poporului
http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm

Controlorul European pentru Protecţia Datelor
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/ro/pid/1

Banca Centrală Europeană
http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Banca Europeană de Investiţii
http://www.eib.org/

Fondul European de Investiţii
http://www.eif.org/

Comitetul Economic şi Social European
http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp

Comitetul Regiunilor
http://www.cor.europa.eu/en/index.htm

Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunitătilor Europene
http://publications.europa.eu/index_ro.htm

Oficiul European pentru Selecţia Personalului
http://europa.eu/epso/index_en.htm

Şcoala Europeană de Administraţie
http://europa.eu/eas/index_en.htm

Agenţii comunitare
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm

Agenţii din cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune
http://europa.eu/agencies/security_agencies/index_en.htm

Agenţii din cadrul cooperării politieneşti şi judiciare în materie penală
http://europa.eu/agencies/pol_agencies/index_en.htm

Agenţii executive
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_en.htm

EUR-LEX – portalul de acces la legislaţia Uniunii Europene
http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

Jurnalul Oficial al UE
http://publications.europa.eu/official/index_ro.htm

Librăria UE
http://bookshop.europa.eu/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_index

Colţul de lectură
http://ec.europa.eu/publications/index_ro.htm

Biblioteca Centrală
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_en.htm

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_
pageid=1090,30070682,1090_33076576&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Sondaje de opinie
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Televiziune: Europa prin Satelit
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfm

Vocea ta în Europa
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm

Anuarul UE
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=en

Surse de informare
http://europa.eu/geninfo/info/index_en.htm

European agenda: what’s on in political Brussels
http://www.european-agenda.com/

UE pentru jurnalişti
http://www.eu4journalists.eu/

EUobserver
http://euobserver.com/

European Voice
http://www.europeanvoice.com/default.asp?q=done