InvestNV

LOGOInvestNV_1Fundația CDIMM Maramureș, prin Centrul Europe Direct Maramureș va implementa în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017, Proiectul ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de NV”.

În această secțiune web vom publica informații despre ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI și despre Planul de investiții pentru Europa (PIE) (http://europedirect.cdimm.org/investnv/planul-de-investitii-pie). De asemenea, informații despre proiect sunt publicate și pe Website-ul Fundației CDIMM Maramureș: http://cdimm.org/investnv.html

Subsecțiunile paginii web InvestNV:

  1. Campanie de informare InvestNV
  2. Concurs de fotografie InvestNV
  3. Forum de investiții InvestNV – 30 mai 2017, Baia Mare, Hotel Mara, ora 11.00
  4. Dezbatere PIE și Viitorul UE – 15 iunie 2017, Baia Mare, Hotel Mara, ora 11.00
  5. Despre PIE
  6. Noutăți PIE

Proiectul InvestNV este finanțat prin Programul de Grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de centrele de informare Europe Direct pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE).

Bugetul total al proiectului InvestNV este 13.113,97 Euro, din care finanţarea nerambursabilă este de 12.000 Euro.

Obiectivul general al proiectului InvestNV este creșterea gradului de cunoaștere și apreciere în rândul publicului larg și al mediului de afaceri din Regiunea de NV față de Planul de Investiții pentru Europa (Planul Juncker), precum și față de oportunitățile de finanțare ale UE și beneficiile proiectelor europene pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă la nivel local și regional.

Durata: 7 luni, 1.01-31.07.2017

Grup țintă: publicul larg, instituții publice, mediul de afaceri și reprezentanți IMM din toate domeniile (industrie, dezvoltare rurală, turism) și structuri sprijinire a afacerilor, ONG-uri, instituții implicate în cercetare și educație, precum și mass-media locală și regională din cele 6 județe ale Regiunii NV.

Zona de implementare: Regiunea de NV – Județele Maramureș (MM), Bihor (BH), Bistrița-Năsăud (BN), Cluj (CJ), Sălaj (SJ) și Satu Mare (SM).

Activităţile proiectului InvestNV cuprind:

Principalele rezultate aşteptate se referă la dobândirea unei mai bune înţelegeri a Planului de Investiţii pentru Europa; sensibilizarea reprezentanţilor mediului de afaceri, autorităților locale, mass-media şi a publicului larg față de impactul pozitiv al proiectelor europene pentru comunitate; realizarea unui cadru propice pentru schimburi de idei și bune practici, precum și pentru dezvoltare de parteneriate la nivel local și regional.

Mai multe detalii privind Planul de Investiţii pentru Europa: https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro

Date de contact: Margareta Căpîlnean – coordonator de proiect, Centrul Europe Direct Maramureș, Fundația CDIMM Maramureș.

Conținutul secțiunilor de pe site constituie responsabilitatea Fundației CDIMM Maramureș.

flag_yellow_low

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană