Ce este Planul de Investiții (PIE)

Planul de investiții pentru Europa (PIE), cunoscut și drept Planul Juncker, urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente.Noul Portal al Planului de Investiții pentru Europa, unde găsiți exemple de proiecte și povești de succes: http://europa.eu/investeu/home_ro

Noutăți PIEhttp://europedirect.cdimm.org/investnv/noutati-pie

Pentru a atinge aceste obiective, planul are trei piloni:

  • mobilizarea unor investiţii în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în trei ani
  • sprijinirea investițiilor în economia reală
  • crearea unui mediu propice investiţiilor.

Planul de Investiţii pentru Europa creează noi oportunităţi pentru:

  • investitorii instituționali din interiorul și din afara UE
  • promotorii de proiecte
  • întreprinderile mici și mijlocii
  1. Ce este Fondul European de Investiţii Strategice (FEIS)

FEIS stă la baza Planului de investiții pentru Europa şi va sprijini investiții strategice în domenii-cheie: infrastructura, educația, cercetarea și inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici.

Investitorii interesaţi au posibilitatea de a plasa capital în proiecte de infrastructură și inovare de înaltă calitate, precum și în IMM-uri în întreaga Europă. FEIS asigură o garanție cu o valoare totală de 21 de miliarde de euro (16 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene și 5 miliarde de euro de la Banca Europeană de Investiții – BEI),
prin care se acoperă cea mai importantă cotă de risc pentru
proiectele solide. obiectivul constă în deblocarea de investiții
suplimentare în valoare de cel puțin 315 miliarde de euro,
într-o perioadă de trei ani (2015-2018).

În septembrie 2016, Comisia a prezentat propuneri privind prelungirea juridică a perioadei inițiale de la 3 ani (2015-2018) la 5 ani, precum și modificarea obiectivului de investiții de la 315 la cel puțin 500 miliarde euro.

Fondul va pune accentul pe finanțarea mai multor proiecte sustenabile și transfrontaliere pentru implementarea obiectivelor ambițioase din acordul COP21. De asemenea, se va avea în vedere sporirea gradului de transparență, furnizarea de asistență pentru mărirea acoperirii geografice și facilitarea combinării cu alte surse de finanțare. Se urmărește și potențarea componentei pentru IMM-uri, precum și consolidarea dimensiunii sociale.

2. Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) – locul în care investitorii din întreaga lume se pot întâlni cu promotorii de proiecte din UE.

Portalul oferă promotorilor de proiecte privați și celor publici din UE un instrument practic pentru a crește vizibilitatea proiectelor lor de investiții, pur și simplu prin completarea și depunerea unui proiect de formular. PEPI va face cunoscute aceste proiecte într-un mod structurat, ușor de utilizat și, prin urmare, va atrage investitori din întreaga lume, care vor putea să își consolideze propriile portofolii cu mai multe proiecte europene.

PEPI oferă investitorilor de pe plan mondial un portal gratuit, unde pot fi găsite oportunități de investiții în Europa. Aceștia își pot constitui propria secțiune cu proiecte, cu o valoare de cel puțin 5 milioane de euro fiecare, organizată pe sectoare de activitate și țări.

Secţiune de întrebări şi răspunsuri PEPI: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/support.html

3. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) – principalul punct de acces la sprijin pentru investiții.

Prin Platforma europeană de consiliere în materie de
investiţii (EIAH), BEI şi Comisia Europeană oferă asistenţă
tehnica şi consiliere personalizată, promotorilor de
proiecte din sectorul public şi privat. Aceste servicii permit
multiplicarea oportunităților de investiţii de înaltă calitate
în Europa, cum ar fi proiectele transfrontaliere şi cele din
sectoare inovatoare şi cu potenţial ridicat.
Platforma este disponibilă la adresa:
http://www.eib.org/eiah/

 

efsi-ip-brochure-investment-plan-17x17-dec16_ro_Page_04

 

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro