Broșura ”Cunoaşteţi-vă drepturile. Protecţia împotriva discriminării”

Interzicerea discriminării reprezintă un principiu fundamental al Uniunii Europene. UE adoptă acte legislative împotriva discriminării pe motive de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Legislația UE nu interzice discriminarea în toate domeniile vieții, ci într-o serie de domenii esențiale specifice, cum ar fi ocuparea forței de muncă. Statele membre ale UE au obligația de a pune în aplicare legislația UE la nivel național și de a o aplica în mod corect.
Prezentul GHID elaborat de Uniunea Europeană, descrie drepturile de care beneficiați în temeiul legislației UE, care oferă doar un nivel minim de protecție. Majoritatea statelor membre asigură o protecție mai largă împotriva discriminării, în conformitate cu legislația națională.

Drepturi

Discriminarea pe motive de cetățenie este interzisă, de asemenea, în conformitate cu legislația UE, însă aceasta nu este abordată în prezenta broșură. Mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră sunt disponibile pe portalul Europa ta: http://europa.eu/youreurope/index.htm.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol