Măsuri de gestionare a crizei refugiaților: situația actuală

Agenda europeană privind migrația, adoptată de Comisie în mai 2015, a evidențiat necesitatea unei abordări cuprinzătoare a gestionării fenomenului migrației. De atunci au fost introduse o serie de măsuri, printre care se numără adoptarea a două mecanisme de urgență pentru transferarea a 160.000 de persoane, care au în mod clar nevoie de protecție internațională, din statele membre cele mai afectate în alte state membre ale UE și aprobarea Planului de acțiune al Comisiei privind returnarea.


La 23 septembrie, Comisia Europeană a prezentat un set de acțiuni prioritare de punere în aplicare a Agendei europene privind migrația, care urmează să fie întreprinse în următoarele șase luni. Printre acestea se numără atât acțiuni pe termen scurt, menite să stabilizeze situația actuală, cât și măsuri pe termen lung, menite să instituie un sistem robust care să reziste în timp.

Lista de acțiuni prioritare a stabilit principalele măsuri imediat necesare în domeniile: (i) operațional, (ii) sprijin bugetar și (iii) punerea în aplicare a legislației UE.

Lista a fost aprobată la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din 23 septembrie 2015, precum și la 15 octombrie 2015.

Aceste măsuri trebuie acum să fie puse în aplicare în mod rapid și eficace la toate nivelurile.

Pentru informații privind situația actuală a angajamentelor asumate la Reuniunea liderilor consacrată rutei Balcanilor de Vest, faceți clic aici.

Angajamente financiare

La reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din 23 septembrie, statele membre au recunoscut necesitatea de a asigura o finanțare națională suplimentară. Acestea și-au reînnoit angajamentul la Consiliul European din 15 octombrie. Comisia a propus deja modificări ale bugetelor sale pe 2015 și 2016, majorând resursele dedicate crizei refugiaților cu 1,7 miliarde EUR. Acest lucru înseamnă că, în 2015 și 2016, Comisia va cheltui în total 9,2 miliarde EUR pentru a face față crizei refugiaților. Statele membre s-au angajat să furnizeze o finanțare națională echivalentă. Cu toate acestea, un număr mare de state membre trebuie încă să asigure fonduri echivalente cu finanțarea oferită de UE pentru Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Programul Alimentar Mondial și alte organizații relevante (500 de milioane EUR), Fondul fiduciar regional al UE pentru Siria (500 de milioane EUR) și Fondul fiduciar de urgență pentru Africa (1,8 miliarde EUR).

Angajamentele financiare ale statelor membre începând cu 23 septembrie 2015, în milioane EUR

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Mecanismele de transfer

Măsurile propuse de Comisie și adoptate de Consiliu la 14 septembrie și la 22 septembrie privind transferul a 160 000 de persoane, care au în mod clar nevoie de protecție internațională, vor permite o reducere considerabilă, deși parțială, a presiunii asupra celor mai afectate state membre. Este extrem de important ca măsurile să fie acum puse în aplicare integral. Pentru ca aceste mecanisme să funcționeze în mod eficace, statele membre trebuie să răspundă rapid cererii de experți naționali care să sprijine activitatea în punctele de acces (hotspots), să informeze Comisia cu privire la capacitățile de primire ale statelor membre și să identifice punctele naționale de contact care vor coordona transferurile împreună cu Grecia și Italia, precum și eforturile naționale de relocare.

Sprijinul acordat de statele membre pentru mecanismul de transfer de urgență

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

Abordarea de tip „puncte de acces”

Pentru strategia și credibilitatea UE este esențial să se demonstreze că sistemul de gestionare a migrației poate reveni la o funcționare corespunzătoare, în special prin mobilizarea în punctele de acces a unor echipe de sprijin pentru gestionarea migrației, care să ajute statele membre aflate sub cea mai mare presiune să își îndeplinească obligațiile și responsabilitățile. Pentru a-și desfășura activitatea, echipele de sprijin au nevoie de un nucleu puternic alcătuit din agențiile UE, de cea mai strânsă cooperare cu autoritățile din Italia și Grecia și de sprijinul altor state membre.

Capacitatea actuală a punctelor de acces

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Returnări

Asigurarea unor returnări eficace este o componentă esențială a activității echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în punctele de acces. Pentru acest lucru este necesar să se instituie în UE, de asemenea, sisteme eficiente de emitere și executare a deciziilor de returnare. În ultimele luni au fost întreprinse acțiuni concrete pentru dezvoltarea unui sistem de gestionare integrată a returnărilor și pentru valorificarea sistemelor de schimb de informații ale UE, în scopul includerii deciziilor de returnare și a interdicțiilor de intrare. Agențiile responsabile de returnare din statele membre trebuie, de asemenea, să fie dotate cu resursele necesare pentru a-și îndeplini rolul. Statele membre trebuie să pună rapid în aplicare Planul de acțiune al UE privind returnarea propus de Comisie și aprobat de statele membre la Consiliul Justiție și Afaceri Interne din octombrie 2015.

Returnări executate din septembrie

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_ro.pdf

Sprijin pentru țările care declanșează mecanismul de protecție civilă al UE

Mecanismul de protecție civilă al UE este conceput pentru a oferi sprijin practic țărilor care sunt depășite de o situație de criză. Serbia, Slovenia și Croația solicită în prezent sprijin prin acest mecanism. Mecanismul poate mobiliza diferite tipuri de asistență în natură, inclusiv echipe de intervenție și echipamente, adăposturi, materiale medicale și alte produse nealimentare, precum și know-how. Țara care activează mecanismul transmite o cerere, iar statele participante furnizează asistență în funcție de nevoile identificate. Comisia a majorat cofinanțarea pe care o va oferi pentru transportul materialelor de prim ajutor și al experților pe durata actualei crize a refugiaților. Până în prezent, prea puține state membre au răspuns la aceste solicitări, iar Serbia, Slovenia și Croația au încă nevoie de resurse considerabile pentru a face față situației actuale.

Sprijinul acordat de statele membre mecanismului de protecție civilă pentru Serbia, Slovenia și Croația

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Context

Comisia Europeană a depus eforturi consecvente și continue pentru coordonarea răspunsului european la problema refugiaților și a migranților.

La preluarea mandatului, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a cerut comisarului responsabil pentru migrație – Dimitris Avramopoulos – să lucreze, în cooperare cu ceilalți comisari, sub coordonarea prim-vicepreședintelui Timmermans, la o nouă politică în domeniul migrației, aceasta reprezentând una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană și-a prezentat Agenda europeană privind migrația, care stabilește o abordare cuprinzătoare pentru a îmbunătăți gestionarea migrației, sub toate aspectele sale.

Două pachete de măsuri de punere în aplicare prevăzute de agendă au fost deja adoptate la 27 mai 2015 și la 9 septembrie 2015, iar în prezent a început aplicarea măsurilor respective.

Pentru mai multe informații

Comunicat de presă – Criza refugiaților: Comisia Europeană prezintă progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor prioritare

Comunicare: Gestionarea crizei refugiaților: stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația

MEMO – Întrebări și răspunsuri privind transferul de urgență

Toate materialele de presă referitoare la Agenda UE privind migrația

Scrisoarea președintelui Tusk, a președintelui Junker și a prim-ministrului Bettel către toți șefii de stat și de guvern europeni după Reuniunea liderilor consacrată fluxurilor de refugiați de pe ruta Balcanilor de Vest

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol