Uniunea piețelor de capital: Orientări privind protecția investițiilor transfrontaliere din UE

Comisia a publicat pe 19 iulie, orientări menite să îi ajute pe investitorii din UE să își apere drepturile în fața administrațiilor și instanțelor naționale, iar pe statele membre să protejeze interesul public în conformitate cu legislația UE.

Comunicarea are drept scop consolidarea mediului de afaceri pentru investitorii din UE, fiind un element esențial pentru sprijinirea investițiilor în piața unică a UE. Legislația UE nu poate rezolva toate problemele cu care se confruntă investitorii în cursul activităților lor. Cu toate acestea, în comunicare se precizează că legislația UE protejează drepturile investitorilor din UE, iar investitorii pot să solicite respectarea acestor drepturi în fața administrațiilor și a instanțelor naționale.

Investitorii din UE nu se mai pot baza pe tratatele bilaterale de investiții intra-UE („TBI intra-UE”). Astfel cum a declarat în mod consecvent Comisia, aceste tratate sunt ilegale, deoarece se suprapun cu normele privind piața unică a UE și fac discriminări între investitorii din UE. Într-o hotărâre recentă (pronunțată în cauza Achmea), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat că arbitrajul între investitori și state în cadrul TBI intra-UE este ilegal. În urma acestei hotărâri, Comisia și-a intensificat dialogul cu toate statele membre, solicitându-le să ia măsuri pentru a înceta TBI intra-UE.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Stimularea investițiilor este o prioritate majoră a uniunii piețelor de capital. Legislația UE asigură un echilibru adecvat între protecția drepturilor investitorilor din UE și posibilitatea guvernelor de a adopta reglementări în interesul public. Tratatele bilaterale de investiții dintre statele membre nu își au locul în cadrul pieței unice. Comunicarea de astăzi trimite un semnal puternic că legislația UE asigură deja protecția investitorilor. Prin urmare, ei pot avea în continuare încredere atunci când fac investiții în UE.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Dorim să încurajăm investițiile în Uniunea Europeană. Investitorii trebuie să se poată baza pe un mediu de reglementare previzibil, stabil și clar. Prin clarificarea drepturilor de care se bucură investitorii din UE atunci când își desfășoară activitatea în cadrul pieței unice, comunicarea adoptată astăzi va contribui la asigurarea faptului că drepturile respective sunt cunoscute și respectate în toate statele membre. Am convingerea că acest lucru va spori încrederea investitorilor și va îmbunătăți și mai mult mediul de investiții din Uniunea Europeană”. 

Comunicarea de astăzi clarifică următoarele:

– libera circulație a capitalurilor, a serviciilor, a bunurilor și a lucrătorilor în cadrul pieței unice a UE constituie libertăți fundamentale pentru cetățenii UE. Acestea oferă societăților comerciale și persoanelor fizice dreptul de a înființa o afacere, de a investi într-o societate comercială și de a furniza servicii și bunuri la nivel transfrontalier în Europa. Investitorii din UE sunt, de asemenea, protejați de principiile generale ale nediscriminării, proporționalității, securității juridice și protecției încrederii legitime. De asemenea, legislația UE recunoaște drepturile fundamentale precum dreptul de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate și dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă. Normele UE privind protecția investitorilor sunt prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în principiile generale ale dreptului Uniunii, precum și în ampla legislație sectorială;

– arbitrajul între un stat membru și un investitor dintr-un alt stat membru, inclusiv în temeiul „TBI intra-UE”, nu este compatibil cu dreptul UE, astfel cum a stabilit recent Curtea de Justiție în hotărârea pronunțată în cauza Achmea. În această cauză, Curtea a considerat că clauzele de arbitraj între investitori și state conținute în tratatele bilaterale de investiții din interiorul UE nu sunt compatibile cu dreptul UE și nu au efecte juridice. Hotărârea pronunțată în cauza Achmea este, de asemenea, relevantă pentru aplicarea Tratatului privind Carta energiei între statele membre ale UE. În opinia Comisiei, acest tratat nu poate fi folosit ca temei pentru soluționarea litigiilor dintre investitorii din UE și statele membre ale UE. Legislația UE oferă deja un cadru juridic cuprinzător și eficace, inclusiv căi de atac, pentru investitorii din UE care investesc într-un alt stat membru;

– în același timp, legislația UE permite reglementarea piețelor pentru a urmări obiective legitime de interes public, cum ar fi siguranța publică, sănătatea publică, drepturile sociale, protecția consumatorilor sau protecția mediului, reglementări care pot avea consecințe negative pentru investitori. Autoritățile publice din UE și din statele membre au obligația și responsabilitatea atât de a proteja investițiile, cât și de a reglementa piețele. Prin urmare, UE și statele membre pot lua măsuri legitime pentru protejarea intereselor respective. Cu toate acestea, statele membre pot face acest lucru numai în anumite împrejurări și condiții, cu respectarea legislației UE.

Prin comunicarea de astăzi, statele membre vor fi împiedicate să adopte măsuri care încalcă normele UE, iar investitorii vor fi ajutați să își invoce drepturile în fața administrațiilor și a instanțelor naționale. De asemenea, comunicarea îi va ajuta pe practicienii din domeniul dreptului să aplice normele UE.

Context

Un obiectiv principal al Planului de investiții pentru Europa este crearea unui mediu de reglementare mai previzibil, mai stabil și mai clar, pentru a promova investițiile. În cadrul acestei activități, Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital și Evaluarea sa la jumătatea perioadei au subliniat faptul că un mediu de afaceri stabil este esențial pentru încurajarea mai multor investiții în Uniunea Europeană. Comisia se angajează să îmbunătățească și să dezvolte în continuare normele privind piața internă și aplicarea acestora. În acest scop, Comisia a prezentat mai multe propuneri legislative, unele dintre ele fiind deja adoptate de legiuitorul UE.

Protecția drepturilor investitorilor din UE este garantată de instanțele naționale și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și de Comisie, în special prin intermediul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Informații suplimentare

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol