Situația educației și formării în Europa

Ediția din 2017 a Monitorului educației și formării al Comisiei, publicată în data de 9 noiembrie, arată că sistemele naționale de învățământ devin din ce în ce mai favorabile incluziunii și mai eficiente. Cu toate acestea, publicația confirmă că nivelul de instruire al elevilor depinde în mare măsură de mediile socioeconomice din care provin.

 

Conform datelor analizate, această ediție relevă faptul că:

  • persoanele care au doar studii de bază sunt de trei ori mai predispuse la sărăcie sau la excluziune socială decât cele cu studii superioare; în 2016, doar 44% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit o formă de învățământ secundar inferior au fost angajați;
  • în rândul populației cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, rata șomajului este de 16,6% pentru persoanele cu un nivel de studii de bază, respectiv de 5,1% pentru cele cu studii superioare;
  • statutul socioeconomic determină rezultatele elevilor, astfel că 33,8% dintre cei care provin din medii defavorizate au rezultate slabe, față de doar 7,6% în cazul celor cu o situație materială mai bună;
  • UE se îndeprărtează, în realitate, de unul dintre obiectivele sale pentru 2020, și anume reducerea la 15% a procentului de elevi în vârstă de 15 ani care obțin rezultate slabe la citire, matematică și științe;
  • persoanele născute în afara UE sunt deosebit de vulnerabile; astfel, în 2016, 33,9% dintre persoanele din grupa de vârstă 30-34 de ani care locuiesc în UE, dar sunt născute în afara Uniunii, erau slab calificate;
  • investițiile în învățământ s-au redresat în urma crizei financiare și au înregistrat o ușoară creștere (1% de la an la an în termeni reali) la nivelul întregii Uniuni.

Aspecte principale privind ROMÂNIA:
– România pune în aplicare o programă de învățământ bazată pe competențe în învățământul școlar. Sunt în curs de elaborare planuri de instruire a profesorilor pentru a preda programa de învățământ modernizată.
– Ponderea elevilor cu o performanță scăzută în ceea ce privește competențele de bază rămâne una dintre cele mai mari din UE. Acest lucru este cauzat de factori educaționali și de provocări în materie de echitate. Accesul la educația de masă de calitate este o provocare în special pentru elevii din mediul rural și pentru romi.
– Finanțarea pentru educație este foarte scăzută. Riscul de părăsire timpurie a școlii rămâne ridicat, cu consecințe pentru piața forței de muncă și pentru creșterea economică.
– Relevanța pe piața muncii a studiilor superioare este în curs de îmbunătățire, dar ponderea absolvenților de studii superioare este cea mai scăzută din UE.
– Sunt în curs de desfășurare eforturi de a introduce educația și formarea profesională duală. Participarea adulților la procesul de învățare continuă rămâne scăzută, în pofida necesității de actualizare a competențelor.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol