Sistemul european de azil: CE transmite României două notificări oficiale

A Common European Asylum SystemComisia Europeană a inițiat miercuri, 23 septembrie, 40 de proceduri de infringement împotriva mai multor state membre pentru nerespectarea legislației europene în materie de azil. În ce privește România, Comisia a transmis două scrisori de punere în întârziere pentru lipsa comunicării măsurilor de transpunere a directivei privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (2013/32/UE) și a directivei de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (2013/33/UE).

Etapele următoare

Scrisorile de punere în întârziere reprezintă prima etapă oficială a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. După ce primesc o scrisoare de punere în întârziere, statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde. În caz de necomunicare trebuie să notifice Comisiei măsurile naționale de transpunere. În absența unor răspunsuri satisfăcătoare sau în absența repetată a notificării măsurilor naționale de transpunere în întregime a directivei, Comisia Europeană poate decide să trimită avize motivate, a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Prim-vicepreședinte CE, Frans Timmermans a declarat: “Solidaritatea și responsabilitatea sunt cele două fețe ale aceleiași monede. În cadrul Consiliului extraordinar din aprilie, liderii europeni au solicitat transpunerea rapidă și completă și punerea în aplicare a sistemului european comun de azil, în temeiul legislației existente. Comisia se asigură că directivele europene sunt eficient și integral transpuse în legislația națională, iar aceste 40 de proceduri de infringement declanșate astăzi sunt menite să asigure că statele membre vor pune în aplicare ceea ce au agreat în prealabil. Sistemul nostru comun de acordare a azilului nu poate funcționa decât dacă toată lumea respectă regulile stabilite”.

Context

Prin acest pachet, Comisia Europeană își intensifică eforturile pentru a asigura aplicarea integrală a legislației UE în domeniul migrației și azilului. Actele normative în cauză privesc:

– luarea unor decizii mai echitabile și mai rapide în cadrul evaluărilor cererilor de azil (directiva privind procedurile de acordare a protecției internaționale);

– asigurarea unor condiții corespunzătoare de primire pentru solicitanții de azil din întreaga Uniune (directiva privind condițiile de primire);

– clarificarea motivelor pentru acordarea protecției internaționale (Directiva privind standardele minime de acordare a azilului).

Detaliihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol