Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care a fost adoptată pe 25 septembrie, de către Organizația Națiunilor Unite, stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului(ODM), adoptate în 2000.

Ca prim acord global de stabilire a unei agende de acțiune cuprinzătoare și cu vocație universală, Agenda 2030 include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de obiective aferente, care mobilizează toate țările și părțile interesate în direcția realizării acestor obiective și care influențează politicile interne.

Agenda 2030 include, de asemenea, Agenda de acțiune de la Addis Abeba a Organizației Națiunilor Unite, adoptată în luna iulie, care stabilește diferitele mijloace necesare pentru punerea în aplicare a Agendei 2030, inclusiv resursele interne, finanțarea privată și asistența oficială pentru dezvoltare (AOD).

UE s-a situat de la bun început pe o poziție de lider în ceea ce privește contribuția la acest proces. Acum, UE se angajează să ducă mai departe această agendă, atât în la nivelul Uniunii (de exemplu, prin viitoarele inițiative UE precum, între altele, strategia privind economia circulară, concepută pentru a aborda modele mai durabile de producție și consum), cât și prin politicile sale externe, prin susținerea eforturilor de punere în aplicare din alte țări, în special cele cu nevoile cele mai stringente.

La Summitul ONU pentru adoptarea noii Agende 2030, care a avut loc la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York în zilele de 25-27 septembrie, au participat peste 150 de șefi de stat și de guvern din întreaga lume. Comisia Europeană a fost reprezentată de primul vicepreședinte, Frans Timmermans, de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini și de comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica.

Cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) au arătat că stabilirea de obiective poate contribui la stimularea realizării unor progrese fără precedent în întreaga lume și au condus la rezultate remarcabile. Acestea au orientat politica de dezvoltare a UE timp de 15 de ani, iar UE a avut o contribuție majoră la atingerea obiectivelor. UE și statele sale membre sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator de fonduri de dezvoltare din lume până în prezent, contribuind cu 58 de miliarde de euro în 2014.

Cu privire la noua agendă 2030

Agenda 2030 („Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”) a fost convenită prin consens în mod informal la ONU, în luna august a acestui an, și a fost transmisă acestui summit pentru a fi adoptată oficial de către Adunarea Generală. Agenda de acțiune de la Addis Abeba convenită în luna iulie este, de asemenea, parte integrantă din Agenda 2030, prin stabilirea unor instrumente, politici și resurse care trebuie puse la dispoziție pentru a se asigura că agenda 2030 poate fi pusă în aplicare.

Adoptarea Agendei 2030 va marca punctul culminant al unui proces bazat pe incluziune care a durat trei ani (cunoscut anterior sub denumirea de „Agenda de dezvoltare post-2015”) și care s-a caracterizat printr-o participare fără precedent a societății civile și a altor părți interesate. Agenda urmează Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), Conferinței ONU Rio+20 privind dezvoltarea durabilă, precum și conferințelor privind finanțarea pentru dezvoltare. Aceasta va contribui, totodată, la negocierile în curs pentru un nou acord global privind schimbările climatice, care urmează să fie încheiat în luna decembrie la Paris.

Noua agendă 2030 va redefini modul în care comunitatea internațională conlucrează în ceea ce privește un angajament global pentru un altfel de viitor pentru oameni și planetă — unul care să aducă omenirea pe calea dezvoltării durabile. Deși Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) au vizat țările în curs de dezvoltare, Agenda 2030 reprezintă primul acord global de stabilire a unei agende de acțiune cuprinzătoare și cu vocație universală, care va influența toate țările, inclusiv politicile interne ale acestora.

Cele 17 noi obiective de dezvoltare durabilă (care vor fi cunoscute sub numele de „ODD”) și cele 169 de obiective asociate vor asigura echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile — de mediu, socială și economică — acoperind domenii cum ar fi sărăcia, inegalitatea, sănătatea, securitatea alimentară, consumul și producția durabile, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, infrastructura, gestionarea durabilă a resurselor naturale, schimbările climatice, precum și egalitatea de gen, societăți pașnice și favorabile incluziunii, accesul la justiție și instituții responsabile.

Noul set de obiective va asigura că lumea va contribui în continuare la realizarea ODM și a angajamentelor anterioare de la Rio și include, în același timp, obiective pentru o serie de alte domenii. Progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului au fost inegale la nivel internațional, și nu toate obiectivele au fost atinse.

Schimbările geopolitice din ultimii 15 de ani au dus la conștientizarea faptului că, în prezent, este mai adecvat un set universal de obiective, care necesită soluții integrate. Noua agendă este mult mai amplă și se aplică tuturor țărilor. Agenda s-a născut în cadrul unui proces participativ fără precedent, care a implicat oameni din întreaga lume.

Ca acord cu vocație universală, punerea în aplicare a noii agende va necesita acțiune din partea tuturor țărilor. Ea va fi susținută de un parteneriat global care va mobiliza acțiunea guvernelor și a părților interesate la toate nivelurile. Această agendă va avea un mecanism puternic de urmărire și de revizuire, care va permite monitorizarea progreselor privind punerea în aplicare a acesteia, și va garanta responsabilitatea față de cetățenii noștri. O inovație importantă în cadrul Agendei 2030 reprezintă recunoașterea faptului că eforturile în direcția dezvoltării durabile necesită progrese simultane pe trei fronturi, într-o abordare în comun și integrată a chestiunilor economice, sociale și de mediu.

Întreaga gamă de resurse, atât interne, cât și internaționale, publice și private, va fi necesară pentru implementarea cu succes a agendei. Toate țările vor trebui să contribuie cu partea care le revine, ținând seama de nivelurile de dezvoltare, de contextele și de capacitățile naționale. Asumarea răspunderii și responsabilitatea la nivel național vor avea o importanță crucială pentru realizarea obiectivelor agendei.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilăhttp://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol