Portalul european e-justiţie

UE a lansat portalul european e-justiţie – un ghişeu electronic unic pentru acces la justiţie în întreaga Uniune Europeană.
https://e-justice.europa.eu/


Site-ul internet este în folosul cetăţenilor, întreprinderilor, avocaţilor şi judecătorilor care doresc să afle răspunsul la întrebări juridice cu implicaţii transfrontaliere şi stimulează înţelegerea reciprocă a diferitelor sisteme judiciare, contribuind la crearea unui spaţiu unic al justiţiei.

Având peste 12 000 de pagini, prima versiune pune la dispoziţie informaţii şi linkuri cu privire la legislaţiile şi practicile din toate statele membre.

De exemplu, portalul oferă informaţii cu privire la asistenţa judiciară, formarea juridică, organizarea de videoconferinţe, precum şi linkuri către bazele de date legislative, registrele online de insolvenţă şi de cadastru. Peste 10 milioane de cetăţeni implicaţi în fiecare an în procese transfrontaliere au acum acces rapid la informaţii în materie de justiţie.

Un italian care călătoreşte în Germania are nevoie de serviciile unui avocat. Un întreprinzător francez doreşte să obţină o informaţie din registrul de cadastru din Ungaria. Un judecător din Estonia doreşte să obţină informaţii cu privire la sistemul judiciar din Spania. În prezent, pentru a obţine aceste informaţii este nevoie de săptămâni.
Răspunsurile la aceste întrebări – în 22 de limbi ale Uniunii Europene – vor fi disponibile printr-un singur clic.

Cine sunt beneficiarii acestui site?
Cetăţenii pot primi răspunsuri asupra modului în care funcţionează sistemele juridice ale celor 27 de state membre. Pot obţine răspunsuri rapide atunci când se confruntă cu evenimente precum divorţuri, decesuri, litigii sau chiar când se mută într-o altă locuinţă. De asemenea, pot să găsească un practician în drept într-o altă ţară, pot să obţină informaţii cu privire la evitarea proceselor costisitoare, apelând la mediere, informaţii cu privire la instanţa competentă, legislaţia aplicabilă în anumite cazuri şi condiţiile în care pot beneficia de asistenţă judiciară.

Avocaţii, notarii şi judecătorii pot avea acces la bazele de date legislative, îşi pot contacta colegii prin intermediul reţelelor judiciare şi pot regăsi informaţii cu privire la formarea juridică. De asemenea, pot obţine informaţii cu privire la organizarea de videoconferinţe transfrontaliere.

Întreprinderile vor găsi linkuri către registrele de insolvenţă şi registrele funciare, precum şi informaţii cu privire la legislaţiile aplicabile şi procedurile transfrontaliere.

Barierele lingvistice – care complică adesea procesul de obţinere a informaţiilor – sunt depăşite prin furnizarea informaţiilor în toate limbile oficiale ale UE. Conţinutul site-ului internet este disponibil în 22 de limbi oficiale ale UE. Linkurile de pe site îi vor direcţiona pe utilizatori către informaţiile naţionale ale statelor membre.

Implicarea judecătorilor şi a practicienilor în drept – notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori – este o condiţie esenţială a succesului portalului, şi o serie de proiecte sunt în derulare. De exemplu, este în derulare activitatea cu privire la Identificatorul european de jurisprudenţă (ECLI) în vederea facilitării accesului la jurisprudenţa naţională şi a UE în context transfrontalier.

Comisia, care administrează site-ul, va continua să lucreze îndeaproape cu statele membre pentru a îmbogăţi treptat conţinutul site-ului şi a elabora noi funcţionalităţi.

Mai multe informaţii:

http://ec.europa.eu/romania/news/portalul_e-justitie_ro.htm

Portalul e-justiţie:

https://e-justice.europa.eu

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol