“NU” abandonului şcolar

Potrivit statisticilor, şase milioane de tineri renunţă, anual, la studii (aproximativ 14% din numărul total de elevi). Pentru aceştia, viitorul înseamnă, cel mai probabil, şomaj, sărăcie sau marginalizare.

Obiectivul UE: o rată de abandon şcolar la nivelul UE sub 10% până în 2020.

Tinerii care renunţă prematur la studii sunt consideraţi ai fi cei care deşi au vârstele cuprinse între 18 şi 24 de ani, au terminat cel mult învăţământul gimnazial la data la care abandonează şcoala.

Pe lângă dezavantajele la nivel de individ, abandonul şcolar prematur limitează creşterea economică şi competitivitatea: economiile moderne bazate pe înalte tehnologii au nevoie de personal calificat, iar cei care abandonează vor fi, cel mai probabil, în situaţia de a fi asistaţi social, suprasolicitând resursele statului.

Planul UE de combatere a abandonului şcolar îşi propune să obţină, până în 2020, o rată medie sub 10%. Statele membre sunt invitate elaboreze politici care să acopere întregul ciclu educaţional, eliminând factorii care determină abandonul şcolar, rezolvând din timp problemele care apar şi oferind o a doua şansă tinerilor care regretă deciziile luate la un moment dat. Planul are în vedere trei direcţii:

  • prevenirea
    Trebuie îmbunătăţit accesul egal la educaţie de înaltă calitate de la vârste fragede. Trebuie introduse măsuri menite să garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs, cum ar fi suportul lingvistic pentru copiii de imigranţi.
  • intervenţia
    La apariţia semnelor prevestitoare, cum ar fi absenţele nemotivate sau performanţele slabe, elevii trebuie să primească îndrumări şi meditaţii, fiind necesară şi o intensificare a colaborării cu părinţii.
  • compensarea
    Elevilor care renunţă la şcoală ar trebui să li se ofere ulterior şansa de a obţine calificările pe care nu le-au obţinut prima dată. Şcolile de tip “A doua şansă” trebuie să ofere cursuri pentru grupuri restrânse de elevi, precum şi metode de predare mai personalizate şi mai flexibile comparativ cu şcolile obişnuite.

Reducerea numărului de tineri care renunţă prematur la studii constituie unul dintre cele cinci obiective fundamentale ale strategiei Europa 2020 de stimulare a creşterii economice şi creare de locuri de muncă.

De asemenea, Comisia a creat un grup la nivel înalt privind alfabetizarea. O echipă formată din 11 specialişti va analiza cauzele performanţelor scăzute în materie de citire şi scriere şi va prezenta, în 2012, propuneri de politică destinate combaterii fenomenului.

Mai multe informaţii despre educaţia în UE:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol