Împrumuturi preferențiale pentru IMM-uri, din Fondul European de Investiții

La începutul anului 2011, Fondul European de Investiții (FEI) a semnat cu două bănci românești acorduri de garantare în cadrul inițiativei JEREMIE, care vor permite celor două bănci să acorde împrumuturi noi în valoare de până la 315 milioane de Euro întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Prin inițiativa financiară europeană Jeremie, Banca Comercială Română și Raiffeisen Bank vor oferi finanțări în condiții preferențiale unei game largi de întreprinderi mici și mijlocii românești care doresc să investească sau să își extindă afacerea.
Pentru o perioadă de doi ani, IMM-urile din toată țara vor putea accesa credite garantate prin inițiativa JEREMIE, cu maturități de până la 6 ani.
Cele două bănci românești vor anunța în curând produsele disponibile pentru IMM-uri în cadrul acestor acorduri și vor oferi întreprinderilor informații cu privire la modul cum se pot accesa împrumuturile garantate prin inițiativa JEREMIE.

Aceste două acorduri sunt rezultatul “apelului pentru expresii de interes” lansat în 2010, care a beneficiat de un interes crescut din partea intermediarilor financiari care operează în România.
FEI a verificat și a evaluat în mod aprofundat expresiile de interes primite, pentru a selecta cei mai buni solicitanți, pe baza criteriilor prestabilite și utilizând expertiza sa de peste 15 ani în acordarea de garanții instituțiilor financiare din întreaga Europă.

JEREMIE (acronim pentru “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” sau “Resurse europene comune pentru intreprinderi de la micro la medii”) este o inițiativă comună a Direcției Generale Politici Regionale a Comisiei Europene și a Grupului Băncii Europene de Investiții (din care face parte Fondul European de Investiții), care are ca obiectiv îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-urile din Uniunea Europeană, în cadrul perioadei de programare a Fondurilor Structurale 2007-2013.

JEREMIE permite Statelor Membre și Regiunilor să dedice resurse naționale și din fondurile structurale pentru a crea fonduri de participare (“holding funds”) care să poată finanța IMM-uri într-un mod flexibil și inovator. Noua inițiativă urmărește dezvoltarea și încurajarea antreprenoriatului în Uniunea Europeană, în scopul îndeplinirii obiectivelor Agendei Lisabona, în același timp ducând la o utilizare mai eficientă a fondurilor structurale.
În acest moment, FEI administrează la nivelul Uniunii Europene 8 fonduri de participare JEREMIE nationale și 3 regionale.
În România, Fondul de Participare JEREMIE este finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritara 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenție 1.2. „Acces la finanțare pentru IMM-uri”.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol