Noi norme UE pentru “vinul bio”

Comitetul permanent pentru agricultura ecologică (SCOF) a elaborat noi norme UE pentru vinul organic, care vor fi publicate în Jurnalul Oficial în săptămânile ce urmează. Noul regulament, care se va aplica începând cu recolta din 2012, permite producătorilor de vin organic să folosească termenul de „vin bio” pe etichetele lor.

Etichetele trebuie să poarte de asemenea logo-ul pentru agricultura organică utilizat în UE, precum și codul organismului de certificare, și trebuie să respecte totodată şi celelalte norme de etichetare a vinului.
Deși există deja norme pentru „vinul produs din struguri organici”, acestea nu vizează și practicile de vinificație, adică întregul proces de transformare a strugurilor în vin. Sectorul vinicol rămăsese singurul nereglementat în întregime de normele UE privind agricultura organică în temeiul Regulamentului 834/2007.

Componentele de bază ale propunerii

Noile norme aplicabile procesului de vinificație organic introduc o definiție tehnică a “vinului bio”, care respectă obiectivele și principiile agriculturii organice, astfel cum au fost ele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului UE privind producția organică. Regulamentul identifică tehnicile oenologice și substanțele autorizate pentru obținerea “vinului bio”.

Printre acestea se numără: conținutul maxim de sulfiți de 100 mg/l la vinul roșu (150 mg/l pentru vinul produs în mod convențional) și 150 mg/l la vinul alb/rozé (200 mg/l în cazul vinului produs în mod convențional), cu o diferență de 30 mg/l în cazul în care conținutul de zahăr rezidual depășește 2g/l.

După votul exprimat în cadrul comitetului permanent, comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a afirmat: „Sunt încântat că am căzut de acord asupra acestui dosar, deoarece este important să stabilim norme armonizate care să garanteze o ștachetă clară pentru consumatorii care sunt din ce în ce mai interesați de produsele organice. Mă declar mulțumit că am elaborat o serie de norme care permit o diferențiere clară între vinul obținut prin metode convenționale și cel obținut prin metode organice, întocmai ca şi în cazul altor produse agricole. Prin urmare, consumatorii pot fi siguri că „vinul bio” este produs conform unor norme mai stricte”.

Noile norme sunt mai transparente și facilitează recunoașterea produsului de către consumatori.  Ele vor contribui la o mai bună funcționare a pieței interne și la consolidarea poziției “vinurilor bio” din UE pe piața internațională, unde mulți alți producători (din SUA, Chile, Australia, Africa de Sud) au deja norme stabilite pentru acest tip de vinuri.
Acest regulament finalizează pachetul legislativ referitor la agricultura organică în UE, care acoperă de acum toate produsele agricole.

Noul regulament prevede un subansamblu de practici oenologice (vinicole) și stabilește substanțele permise pentru obținerea vinurilor organice, aşa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 606/2009 privind organizarea pieței comune (OPC) vitivinicole.
De exemplu, acidul sorbic și desulfitarea nu vor fi permise, nivelul sulfiților din vinul organic trebuind să fie cu cel puțin 30-50 mg/l mai mic decât la vinul obținut prin metode convenționale (în funcție de conținutul de zahar rezidual). În afara acestui subansamblu de specificații, se aplică și normele vinicole generale definite în regulamentul OPC pentru sectorul vitivinicol.
Pe lângă respectarea acestor practici, “vinul bio” trebuie desigur să fie obținut din struguri organici – conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Context

Nu există norme sau definiții la nivelul UE care să aibă ca obiect “vinul bio”. Numai strugurii pot fi în prezent certificați ca produse organice, singura mențiune permisă fiind cea de „vin obținut din struguri organici”.

În 2004, prin planul de acțiune european pentru o alimentație și o agricultură organice,  Comisia s-a angajat să instituie norme specifice care să se aplice tuturor proceselor de producție agricolă, inclusiv vinificației. În acest context, proiectul de cercetare „OrWine” a fost finanțat prin intermediul celui de-al șaselea Program-Cadru. În iunie 2009, pe baza concluziilor acestui proiect, au fost înaintate propuneri legislative în cadrul Comitetul Permanent pentru Agricultura Ecologică (SCOF), însă ele au fost blocate și în cele din urmă retrase în iunie 2010. Lucrările s-au reluat în 2011 și proiectul a primit aviz favorabil din partea SCOF în data de 8 februarie 2012.

Pagini Utile:
Reguli privind vinul organic – Întrebări adresate frecvent: MEMO/12/81

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol