Investiția în oameni, vitală pentru creșterea economică

Investiția în oameni, vitală pentru creșterea economicăCel mai recent raport privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) evidențiază evoluțiile pozitive înregistrate în domeniu, însă subliniază diferențele uriașe existente încă între statele membre cu privire la creșterea economică, ocupare și alți indicatori esențiali pentru piața muncii. Multe dintre aceste diferențe sunt legate de o subutilizare a capitalului uman.

Raportul ESDE din 2015 analizează modalitățile de abordare a diferențelor sus-menționate, cu accent pe:

  • încurajarea creării de locuri de muncă  – raportul subliniază potențialul pe care îl auactivitățile independente și antreprenoriatul și trece în revistă aspectele legate dediversificarea contractelor de muncă;
  • îmbunătățirea eficienței pe piața muncii – raportul relevă mai buna valorificare a resurselor umane prin intermediul mobilității și analizează șomajul de lungă durată, care afectează aproximativ 11,4 milioane de cetățeni ai UE; de asemenea, se arată că dialogul social este vital în promovarea unei redresări economice durabile, favorabile incluziunii;
  • investițiile în oameni – potrivit raportului, angajatorii au în continuare dificultăți în a-și ocupa anumite posturi libere; pe lângă neconcordanțele între competențe, capacitatea de a găsi angajați pentru posturile libere este limitată și de atractivitatea scăzută a salariilor sau a condițiilor de lucru, precum și de lipsa oportunităților de formare sau a unor perspective profesionale bune.

Context

Raportul ESDE este un studiu anual ce prezintă cele mai recente tendințe sociale și în termeni de ocupare a forței de muncă, analizând dificultățile și posibilele răspunsuri în materie de politici.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol