Consultare publică – Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Consultare publică - Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediuObiectivul consultării este de a ajuta Comisia să valideze principii, precum cele de proporționalitate, accesibilitate sau relevanță, urmând a fi folosite pentru evaluarea cerințelor raportării de mediu. De asemenea, vor fi colectate opinii cu privire la conformitatea cerințelor de raportare cu aceste principii, precum și dovezi în ce privește neajunsurile, suprapunerile sau posibilele îmbunătățiri ce ar trebui examinate în procesul de evaluare.

Termen-limită: 10 februarie 2016

Grup-țintă: Cetățeni și organizații interesate, autorități publice.

Verificarea cerințelor de monitorizare și raportare din politica de mediu are ca scop asigurarea funcționării acestora în parametri adecvați, prin furnizarea de informații optime, la momentul potrivit și în mod eficient.

În urma consultării, este posibilă identificarea, ca fiind necesare, a unor informații suplimentare și, totodată, detectarea unor cerințe de raportare deja existente, care pot fi reduse ca importanță sau abordate într-un mod mai eficient.

Pentru asigurarea unui proces consultativ transparent, vor fi luate în considerare și incluse în raportul de sumar doar contribuțiile primite prin intermediul chestionarului on-line.

Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vor fi prelucrate contribuțiile și datele cu caracter personal.

Pentru asigurarea unui proces consultativ transparent, organizațiile sunt invitate să furnizeze informații relevante despre identitatea lor prin înscrierea în Registrul de transparență și respectarea Codului de conduită. Contribuțiile formulate de către organizațiile neînregistrate vor fi publicate separat.

Date de contact:

Comisia Europeană

Direcția Generală pentru Mediu

Unitatea D4 “Gestiune, Informare și Raportare”

Avenue de Beaulieu, nr. 9, B-1049 Bruxelles, Belgia

E-mail: ENV-D04@ec.europa.eu

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol