Integrarea, un proces reciproc avantajos

Atât cetăţenii UE, cât şi imigranţii stabiliţi în UE, sunt de acord că pentru o integrare reuşită trebuie întrunite anumite condiţii: migranţii trebuie să aibă competenţe lingvistice, un loc de muncă şi un statut juridic clar şi nu în ultimul rând, să respecte cultura locală.

Persoanele care imigrează în UE aduc cu ele nu doar diversitate, ci şi un potenţial semnificativ de creştere economică şi stabilitate.

În contextul în care populaţia Europei îmbătrâneşte, iar rata natalităţii se menţine la un nivel scăzut, imigranţii pot contribui la susţinerea economiei UE şi la finanţarea sistemelor naţionale de protecţie socială. Însă acest lucru este posibil doar dacă aceştia se integrează pe deplin în ţările gazdă.

Noul pachet de măsuri English propus de Comisie în acest sens ar contribui la o mai bună integrare prin stimularea învăţării limbii ţării gazdă, prin facilitarea accesului la locuri de muncă, educaţie şi formare, precum şi prin eforturi suplimentare de combatere a discriminării.

Politicile de integrare intră în sarcina guvernelor naţionale. UE poate oferi însă sprijin şi stimulente prin finanţare, coordonarea politicilor şi facilitarea schimbului de bune practici. Noile măsuri ar încuraja acţiunile la nivel local, inclusiv cooperarea dintre autorităţile locale, angajatori, organizaţiile de migranţi, furnizorii de servicii şi populaţia locală.

Fiecare stat membru, regiune sau oraş ar alege măsurile cele mai adecvate în funcţie de circumstanţe, iar rezultatele ar fi monitorizate cu ajutorul unor indicatori stabiliţi la nivelul UE.

În mod normal, lucrurile ar trebui să evolueze fără probleme, având în vedere că, potrivit rezultatelor recentului sondaj Eurobarometru cu privire la integrarea migranţilor, atât cetăţenii UE cât şi cei care imigrează în UE sunt de acord, în linii mari, în ceea ce priveşte factorii care contribuie la o integrare reuşită.

Realizat în martie şi aprilie 2011, sondajul a relevat necesitatea intensificării eforturilor din partea tuturor celor implicaţi – guverne, migranţi şi cetăţeni, în general.

Cetăţenii UE şi migranţii împărtăşesc aceeaşi opinie referitor la factorii care influenţează integrarea. Cei mai importanţi patru factori ar fi capacitatea de a vorbi limba ţării gazdă, accesul la locuri de muncă, respectarea culturii locale şi statutul juridic clar. Ambele grupuri au considerat că, dintre aceşti factori, cel mai important este învăţarea limbii ţării gazdă.

Opiniile au fost similare şi în ceea ce priveşte importanţa interacţiunii la lucru şi la şcoală şi impactul negativ al separării pe cartiere.

În UE trăiesc 20,1 milioane de imigranţi (aproximativ 4% din populaţie) provenind din afara spaţiului european.

Site-ul UE pe tema integrării:
http://ec.europa.eu/ewsi/

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol