Consultarea publică privind revizuirea directivei referitoare la produsele din tutun a generat 85.000 de răspunsuri

Consumul de tutun este cauza individuală cea mai importantă a îmbolnăvirilor evitabile în Uniunea Europeană (UE) şi se estimează că este cauza decesului a peste 650 000 de persoane anual în UE.

Direcţia Generală pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene a publicat rezultatele consultării publice prilejuită de apropiata revizuire a directivei privind produsele din tutun. Consultarea publică a generat 85.000 de răspunsuri, un număr nemaiîntâlnit până în prezent.

Marea majoritate a contribuţiilor au provenit de la cetăţeni individuali, ceea ce ilustrează interesul major pe care îl suscită politica UE în materie de control al consumului de tutun.

Directiva privind produsele din tutun în vigoare (2001/37/CE) datează din 2001. De atunci, s-au înregistrat progrese ştiinţifice şi evoluţii internaţionale semnificative. Mai exact, UE şi 26 dintre statele sale membre sunt părţi la Convenţia-cadru a OMS pentru controlul tutunului (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), care a intrat în vigoare în februarie 2005.

Revizuirea directivei privind produsele din tutun este o consecinţă a acestei convenţii. Unele dintre actualele dispoziţii ale directivei sunt perimate, ceea ce determină existenţa unei diferenţe semnificative între legislaţiile statelor membre referitoare la fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun.

Revizuirea reprezintă totodată o reacţie la solicitările formulate de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri, precum şi la propriul raport al Comisiei referitor la punerea în aplicare a directivei privind produsele din tutun, din noiembrie 2007, care a identificat domeniile care ar putea fi îmbunătăţite.

Consultarea publică s-a desfăşurat în perioada 24 septembrie 2010 – 17 decembrie 2010. Părţile interesate au fost invitate să ofere răspunsuri cu privire la posibilele opţiuni de politici în domeniu şi să-şi exprime opinia cu privire la şase domenii­cheie: sfera de cuprindere, produsele din tutun afumigene, informarea consumatorilor, raportarea cu privire la ingrediente, reglementarea ingredientelor şi accesul la produsele din tutun.

Alţi respondenţi au reprezentat industria, organizaţiile neguvernamentale, guvernele şi autorităţile publice.

La nivel mondial, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează că aproape şase milioane de persoane vor deceda doar în acest an ca urmare a consumului de tutun.

Acest număr ar putea ajunge la opt milioane până în 2030, în cazul în care nu se iau măsuri pentru a inversa această tendinţă îngrijorătoare. Prin urmare, necesitatea de a acţiona la nivelul UE este destul de evidentă. În toamna trecută a fost lansată o consultare publică prilejuită de revizuirea directivei privind produsele din tutun, prin care respondenţii au fost invitaţi să-şi exprime opinia cu privire la o serie de politici în domeniu, cum ar fi:

  • avertismentele imagistice obligatorii indicând ameninţarea sănătăţii – imagini grafice – pe pachetele produselor din tutun;
  • ambalajele standardizate sau generice;
  • reglementarea substanţelor nocive şi atractive prezente în produsele din tutun;
  • restricţionarea sau interzicerea vânzării de produse din tutun prin intermediul internetului şi al distribuitoarelor automate.

Contribuţiile au diferit în mod semnificativ. De exemplu, cele în favoarea avertismentelor imagistice obligatorii indicând ameninţarea sănătăţii şi a ambalajelor standardizate au scos în evidenţă faptul că aceste măsuri vor diminua în mod semnificativ atractivitatea comercială a ambalajului şi vor oferi protecţie egală pentru cetăţenii europeni. Opozanţii, pe de altă parte, au exprimat preocupări de ordin juridic, susţinând că aceste măsuri ar avea un impact mic sau inexistent asupra adoptării obiceiului de a fuma.

Cele în favoarea reglementării ingredientelor au susţinut că restricţionarea anumitor aditivi pe lângă cei care conferă senzaţia de dulce, fructat, floral şi a altor arome ar putea împiedica tinerii să înceapă să fumeze şi ar facilita comerţul intra-UE prin uniformizarea reglementărilor naţionale cu privire la ingrediente. Opozanţii au susţinut ca reglementarea ingredientelor şi aditivilor ar avea o contribuţia minoră în a împiedica tinerii să înceapă să fumeze şi ar putea să discrimineze anumite soiuri şi mărci de produse de tutun.

Procedură/ce urmează?

Rezultatele consultării publice îşi vor aduce o contribuţie utilă în cadrul procesului de revizuire a directivei privind produsele din tutun, aflat în derulare.

Mulţi participanţi au furnizat răspunsuri foarte detaliate, unele dintre acestea incluzând noi surse de informaţii. O mare parte din aceste rezultate vor fi luate în considerare în cadrul studiului de impact, aflat în curs de elaborare, care va studia impactul economic, social şi asupra sănătăţii, precum şi fezabilitatea din punct de vedere juridic a diferitelor opţiuni de politici în domeniu. Rezultatul acestei analize va fi prezentat împreună cu propunerea legislativă aferentă, eveniment care va avea loc în cursul anului viitor.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/270711_consultare_prod_tutun_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol