Fundația CDIMM Maramureș, gazda Centrului Europe Direct Maramureș, a obținut finanțare pentru Proiectul ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de NV”

Fundația CDIMM Maramureș, prin Centrul Europe Direct Maramureș va implementa în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017, Proiectul ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de NV”, #InvestNV.

Proiectul este finanțat prin Programul de Grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de centrele de informare Europe Direct pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE). Bugetul total al proiectului InvestNV este 13.113,97 Euro, din care finanţarea nerambursabilă este de 12.000 Euro.

Pe Website-ul Centrului Europe Direct Maramureș vom crea curând o pagină dedicată proiectului InvestNV, unde vom publica detaliat activitățile proiectului și perioadele aferente de derulare, precum și informații despre Planul de Investiții pentru Europa.

Cu noutățile proiectului InvestNV vă vom ține la curent și pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/ și a Fundației CDIMM Maramureș: https://www.facebook.com/CDIMM.Maramures/.

Obiectivul general al proiectului InvestNV este creșterea gradului de cunoaștere și apreciere în rândul publicului larg și al mediului de afaceri din Regiunea de NV față de Planul de Investiții pentru Europa (Planul Juncker), precum și față de oportunitățile de finanțare ale UE și beneficiile proiectelor europene pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă la nivel local și regional.

Activităţile proiectului InvestNV cuprind derularea unei Campanii de promovare on-line, social media și TV, pe toată perioada celor 7 luni ale proiectului; realizarea unui Concurs de fotografie pentru proiecte de succes din Regiunea de NV; organizarea unui Forum regional de investiții (în luna mai-iunie) și a unei Dezbateri privind PIE, la final de proiect.

Principalele rezultate aşteptate se referă la dobândirea unei mai bune înţelegeri a Planului de Investiţii pentru Europa; sensibilizarea reprezentanţilor mediului de afaceri, autorităților locale, mass-media şi a publicului larg față de impactul pozitiv al proiectelor europene pentru comunitate; realizarea unui cadru propice pentru schimburi de idei și bune practici, precum și pentru dezvoltare de parteneriate la nivel local și regional.

Mai multe detalii privind Planul de Investiţii pentru Europa: https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro.

 

Date de contact: Margareta Căpîlnean – coordonator de proiect, Centrul Europe Direct Maramureș, Fundația CDIMM Maramureș.

Tel/fax: 0262-224.870, 222.409; Email: marga@cdimm.org; europedirect@cdimm.org; Website: http://europedirect.cdimm.org/; Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/; Twitter: https://twitter.com/EuropeDirectMM

 

 

 

Centrele Europe Direct reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol