Deceniul digital al Europei

Ambiția UE este să fie suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și interconectată. 🌐
Comisia propune o Busolă pentru dimensiunea digitală prin care să se transpună ambițiile digitale ale UE pentru 2030 în dispoziții concrete. Acestea se axează pe patru elemente esențiale:
🎯cetățeni cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital;
🎯infrastructuri digitale securizate, performante și sustenabile;
🎯transformarea digitală a întreprinderilor;
🎯digitalizarea serviciilor publice.
ℹ️Informația completă aici: http://bit.ly/ComDDigital
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol