Consultare publică

📣Comisia a lansat o consultare publică privind măsurile de stimulare a renovării clădirilor din întreaga Uniune. 🏘🏗

Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din consumul de energie din UE și pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivelul UE.

Prin urmare, clădiri mai eficiente din punct de vedere energetic se traduc într-un beneficiu pentru planetă și pot aduce o contribuție semnificativă la Pactul verde european.♻️

Consultarea publică este deschisă până pe data de 9 iulie 2020 și poate fi accesată aici: https://bit.ly/ConsultRenov

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol