Vă invităm la Concursul de fotografie pentru promovarea proiectelor de succes din Regiunea de Nord Vest

Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, vă invită să participați la Concursul foto ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV, dedicat beneficiarilor de proiecte europene de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare.

Concursul este derulat în cadrul Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest” (http://europedirect.cdimm.org/investnv), implementat de Fundația CDIMM Maramureș prin Centrul Europe Direct Maramureș, în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul InvestNV este co-finanțat prin programul de grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de Informare Europe Direct, pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE).

Tema Concursului foto: Ilustrarea rezultatelor proiectelor de investiții cu finanțare europeană și a impactului acestora în comunitățile Regiunii de NV.

Grup țintă al concursului foto: autorități locale, județene și regionale, instituții publice, instituții de învățământ și cercetare, ONG-uri, camere de comerț, societăți comerciale publice și private care au derulat sau derulează proiecte europene axate pe investiții, în cele 6 județe ale Regiunii NV (BH, BN, CJ, MM, SJ și SM), în perioada 2012-2017.

Concursul de fotografie se va desfășura pe 2 SECȚIUNI:

 • Secțiunea IDezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație, sănătate, promovarea turismului, cultură, mediu etc.
 • Secțiunea II – Dezvoltarea mediului de afaceri. Domenii: industrie, agricultură, turism, cercetare, industrii creative, formare profesională, sprijin pentru afaceri etc.

REGULAMENT. Rezultatele și impactul Proiectului vor fi ilustrate prin 2 fotografii relevante, poziționate/tipărite/lipite pe un carton format A3:

Foto 1: Fotografie actuală, realizată la finalul proiectului sau în stadiul actual al proiectului (pentru proiecte aflate în derulare), și

Foto 2: Fotografie realizată înainte de începerea proiectului.

Condiții pentru proiecte/beneficiari:

– Proiectele de investiții trebuie să fie derulate prin fonduri europene, în perioada 2012-2017. În cazuri speciale, se pot accepta fotografii ale unor proiecte de investiții cu finanțare guvernamentală (dacă nu s-au derulat finanțări europene relevante).

– Un beneficiar poate transmite fotografii pentru cel mult două proiecte derulate în perioada 2012-2017.

Condiții pentru fotografii: Fotografiile (alb-negru sau color) vor fi transmise în format TIPĂRIT și ELECTRONIC, ambele fotografii fiind poziționate într-un un singur format A3, egale ca dimensiuni, centrate pe foaie, cu rezoluții acceptabile, imagini clare și nedeformate. Vedeți exemplul de aranjare, în dreapta.

 • Pe cartonul A3 (Landscape sau Portrait), cu cele 2 fotografii poziționate ca în figura din dreapta, se va aplica/imprima o ETICHETĂ cu datele (Font Arial):Foto TIPĂRITE:
 • Denumirea succintă a proiectului (maxim 8 cuvinte – exemplu: ”Lucrări de canalizare în…” sau ”Construcție și dotare hală de producție…” etc.);
 • Program de finanțare – ACRONIM (Ex: POR, POSCCE etc.). Perioada de derulare a proiectului: …; Valoare proiect:… Euro
 • Beneficiar: Denumirea beneficiarului, Localitate, Județ

Fotografia care ilustrează rezultatele/impactul proiectului va fi marcată cu Foto 1. Lucrări finalizate, anul … (pentru proiectele finalizate) sau Lucrări în derulare, anul … (pentru proiectele nefinalizate)

Fotografia care ilustrează situația înainte de proiect va fi marcată cu Foto 2. Înainte de proiect, anul

 • Foto în FORMAT ELECTRONIC: se va transmite transmite un fișier electronic cu cele două fotografii poziționate într-un singur format jpg de maxim 4 MB, etichetate identic cu formatul tipărit (fie scanați Cartonul tipărit A3, fie realizați un Colaj electronic).

IMPORTANT!

MESAJE: Fotografiile vor reprezenta persoane/locuri în ipostaze decente, nedefăimătoare și nediscriminatorii!

DREPTURI DE AUTOR: Prin completarea formularului de participare la concursul foto, participanții declară că fotografiile înscrise în concurs au drepturi de utilizare acordate beneficiarului de proiect și sunt originale, reflectând realitatea. De asemenea, participanții își dau acordul ca fotografiile înscrise în concurs să fie expuse/reproduse în format tipărit sau electronic de Centrul Europe Direct Maramureș și Fundația CDIMM Maramureș, în scopuri necomerciale, cu specificarea datelor de pe etichetă.

Fotografiile tipărite vor fi transmise personal sau prin poștă, la Fundația CDIMM Maramureș și în plus, vor fi transmise într-un fișier digital (jpg) nu mai mare de 4 MB, însoțite de Formularul de participare completat.

Termenul limită de transmitere a lucrărilor (tipărit și electronic): vineri, 21 aprilie 2017.

Lucrările înscrise în concurs vor fi postate până pe 01 mai 2017, pe Website-ul Centrului Europe Direct Maramureș, în secțiunea Proiectului InvestNV: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2-concurs-de-fotografie și pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures și vor putea fi votate on-line, până pe 01 iunie 2016.

O hartă interactivă cu localizarea proiectelor prezentate în fotografiile înscrise în concurs va fi realizată pe website-ul proiectului InvestNV, până la final de proiect.

Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul Forumului regional de investiții „InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”, organizat pe 30 mai 2017:

http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii. Lucrările expuse vor putea fi votate de către participanții la forum.

Festivitatea de premiere și o nouă expoziție cu prezentarea fotografiilor câștigătoare vor avea loc pe 15 iunie 2017, cu prilejul Dezbaterii ”InvestNV – Planul de Investiții pentru Europa”:

http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie.

Premii și diplome vor fi acordate la ambele secțiuni (Dezvoltare locală și Dezvoltarea mediului de afaceri), atât pentru lucrările votate de participanții la forum, cât și pentru fotografiile care au primit cele mai multe Like-uri pe Facebook.

Vor fi acordate câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 2 secțiuni ale Concursului, atât pentru categoria ”on-line”, cât și pentru votul de la Forum – categoria ”Public”. Toți participanții vor primi diplome de participare la Concurs.

 • Premiul I (On-line și Public): obiecte în valoare de 300 lei
 • Premiul II (On-line și Public): obiecte în valoare de 200 lei
 • Premiul III (On-line și Public): obiecte în valoare de 150 lei

 Vă aşteptăm să ne transmiteți fotografiile în format TIPĂRIT și ELECTRONIC (jpg, max 4MB), împreună cu Formularul de participare atașat (vă rugăm să-l completați în WORD), până vineri, 21 aprilie 2017.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:

Fundaţia CDIMM MaramurEş

Structură gazdă a CENTRULUI Europe Direct Maramureş

Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare

Jud. Maramureș

Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409

Email: marga@cdimm.org

Web: http://europedirect.cdimm.org/

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures

Proiectul ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord Vest”:

http://europedirect.cdimm.org/investnv

Noutăți privind Planul de Investiții pentru Europa: http://europedirect.cdimm.org/investnv/noutati-pie

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol