Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE”

Cerere de propuneri de finanțare cu titlul „Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE”

Obiectivul principal este de a oferi sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE, respectând în același timp independența editorială completă a persoanelor implicate.
Prin prezenta cerere de propuneri, Comisia Europeană sprijină acțiunile de informare privind politica de coeziune a UE, care este furnizată prin intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul Social European (FSE). În acest sens, pot participa proiectele care abordează impactul unuia dintre aceste trei fonduri într-o regiune.
Sunt prevăzute două acțiuni principale:
Acțiunea 1️– Sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE de către media și alte entități eligibile (a se vedea „solicitanți eligibili”)
Acțiunea 2️– Promovarea politicii de coeziune a UE de către universități și alte instituții de învățământ
Obiectivele specifice ale prezentei cereri de propuneri sunt:
🔹promovarea și încurajarea unei mai bune înțelegeri a rolului politicii de coeziune în sprijinirea tuturor regiunilor UE;
🔹creșterea gradului de informare cu privire la proiectele finanțate de UE — în special prin intermediul politicii de coeziune — și cu privire la impactul lor asupra vieții cetățenilor;
🔹diseminarea informațiilor și încurajarea unui dialog deschis cu privire la politica de coeziune, la rezultatele sale, la rolul său în realizarea priorităților politice ale UE și la viitorul acesteia;
🔹încurajarea participării civice în ceea ce privește chestiunile legate de politica de coeziune și promovarea participării cetățenilor la procesul de stabilire a priorităților pentru viitorul acestei politici.
Solicitanți eligibili:
Acțiune 1: Solicitanții eligibili (solicitanții principali și co-solicitanții, precum și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice înființate și înregistrate într-un stat membru al UE. Exemple de solicitanți eligibili:
organizații mass-media/agenții de presă (televiziune, radio, presa scrisă, presa online, noile mijloace de comunicare, o combinație de diferite mijloace media); organizații non-profit; universități și instituții de învățământ; centre de cercetare și grupuri de reflecție; asociații de interes european; entități private; autorități publice (naționale, regionale și locale), cu excepția autorităților responsabile cu punerea în aplicare a politicii de coeziune.
Acțiunea 2: Solicitanții eligibili (solicitanții principali și co-solicitanții, precum și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie entități juridice înființate și înregistrate într-un stat membru al UE – universități și instituții de învățământ.
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea măsurilor de informare în cadrul acestei cereri este estimat la 4.800.000 EUR (4.000.000 EUR pentru acțiunea 1 și 800.000 EUR pentru acțiunea 2).
Cuantumul grantului va fi de minimum 70.000 EUR și de maximum 300.000 EUR. Grantul UE va lua forma unei rambursări de până la 80% a costurilor eligibile efective ale acțiunii. Solicitanții trebuie să garanteze cofinanțarea sumei rămase, care va fi acoperită din resurse proprii.
Termenul de depunere a propunerilor: 10 decembrie 2019.
Apelul de proiecte, ghidul aplicantului, formulare și modele, precum și o secțiune de întrebări și răspunsuri, pot fi accesate la următorul link scurt: http://bit.ly/ApelCoeziune2019

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol