Finanţări active în perioada IULIE – AUGUST 2010


FONDURI STRUCTURALE

 1. Masura 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, PNDR. Termen: 15 iulie 2010
  http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1813&lang=RO
 2. Schema de Ajutor de Stat N578/2009 “Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole”, PNDR. Termen: 30 iulie 2010
  http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1860
 3. Masura 313 “Incurajarea activitatilor turistice” – Apel 2010, PNDR. Termen: 30 iulie 2010
  http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1814&lang=RO
 4. Op 3.2.2 “Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice”. Termen: 20 august 2010
  http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162

Alte tipuri de finanţări:

 1. Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa, hidro. Termen: 15 iulie 2010
  http://www.afm.ro/program_energii_regenerabile.php
 2. Concursul National de Proiecte Studentesti – 2010. Termen: 16 iulie 2010, si
 3. Concursul National de Proiecte de Tineret – 2010. Termen: 16 iulie 2010
  http://www.anst.gov.ro/stiri/acte-normative-in-vigoare/27_concursul-naional-de-proiecte—2010.html
 4. Actiune pregatitoare in domeniul sportului. Termen: 31 august 2010
  http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc866_en.htm
 5. PROGRESS – 2 Protectie si incluziune sociala. Termen: 31 august 2010
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=263&furtherCalls=yes
 1. Nu există încă păreri pentru acest articol