Comisia aprobă schema de sprijin a României în domeniul surselor regenerabile de energie, bazată pe certificate verzi

Sistemul de certificate verzi este un mecanism de piață care va încuraja investițiile în sursele regenerabile de energie în România. Prin urmare, va sprijini efortul României de a atinge, până în 2020, ţintele privind energia regenerabilă, fără a distorsiona în mod disproporționat concurența”, a declarat Joaquín Almunia, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru politica în domeniul concurenței.

Comisia a constatat că schema propusă este în conformitate cu normele Orientărilor privind ajutorul de mediu 2008 referitoare la ajutorul de funcționare acordat pentru sursele regenerabile de energie.

Certificatele verzi sunt acordate producătorilor de energie electrică pentru fiecare MWh generat din energie eoliană, energie hidraulică, energie solară, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate. În cazul în care energia este produsă în instalații de cogenerare cu randament ridicat, se aplică un bonus. Certificatele emise de stat producătorilor pot fi vândute furnizorilor de energie de pe o piață specifică (independentă de piața energiei electrice). Furnizorii de energie electrică au obligația de a achiziţiona în fiecare an un anumit număr de certificate verzi. Dacă nu respectă această prevedere, furnizorii vor plăti penalități. Penalitățile sunt colectate de către operatorul rețelei de transport și transferate la fondul de mediu din România, care le va folosi pentru sprijinirea micilor producători individuali de energie electrică din surse regenerabile.

Beneficiarii de certificate verzi vor putea intra în această schemă până la 31 decembrie 2016.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol