Bugetul UE 2021-2027: programul InvestEU va sprijini crearea de locuri de muncă, creșterea economică și inovarea în Europa

Pentru următorul buget pe termen lung al UE care acoperă perioada 2021-2027, Comisia propune crearea programului InvestEU, pentru a grupa sub aceeași cupolă finanțarea acordată de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții.

InvestEU va reuni multitudinea de programe financiare disponibile în prezent și va extinde modelul de succes al Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”. Noul program va fi compus din Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU.

1. Fondul InvestEU

Pornind de la succesul Planului Juncker, Fondul InvestEU va continua să mobilizeze investiții publice și private în UE, pentru a contribui la acoperirea deficitului de investiții încă semnificativ din Europa. Mai exact, noul fond:

  • va face mai mult cu mai puține resurse: Comisia propune alocarea unei sume de 15,2 miliarde de euro pentru Fondul InvestEU. Bugetul UE va putea astfel să furnizeze o garanție de 38 de miliarde de euro, care va fi folosită pentru a sprijini proiecte de importanță strategică în întreaga UE. Prin reunirea unor investiții private și publice, Comisia se așteaptă ca Fondul InvestEU să atragă investiții suplimentare în valoare de peste 650 de miliarde de euro în întreaga UE, pe parcursul perioadei de 7 ani;
  • va crea un portofoliu diversificat și flexibil: Fondul InvestEU sprijină patru domenii de politică: infrastructuri sustenabile; cercetare, inovare și digitalizare; întreprinderi mici și mijlocii; investiții sociale și competențe. Programul InvestEU va fi totodată flexibil: el va avea capacitatea de a reacționa la evoluțiile pieței și ale priorităților politice de-a lungul timpului;
  • va raționaliza și va simplifica: programul InvestEU va avea o structură de guvernanță și de raportare unică și coerentă, evitând suprapunerile. Un fond unic va integra numeroasele instrumente financiare de la nivelul UE, precum și normele aplicabile care le însoțesc. Se va putea astfel pune un accent sporit pe domeniile și obiectivele de politică. De la sprijinul oferit pentru îndeplinirea obiectivelor climatice de la Paris, la îndeplinirea angajamentelor noastre din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, programul InvestEU va fi strâns legat de prioritățile de politică ale UE;
  • va valorifica expertiza locală, națională și europeană a partenerilor noștri de finanțare: ținând cont de rolul său de bancă publică a UE, de capacitatea sa de a opera în toate statele membre, precum și de experiența sa în gestionarea FEIS, Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) va rămâne principalul partener financiar al Comisiei în cadrul InvestEU. În plus, băncile de promovare și alte instituții regionale și naționale ale statelor membre care pot oferi expertiză și experiență specifice pot deveni parteneri financiari, sub rezerva îndeplinirii unor condiții;
  • va ajuta statele membre să exploateze mai bine fondurile puse la dispoziția lor de UE: statele membre vor putea opta să direcționeze o parte a fondurilor care le sunt alocate în cadrul politicii de coeziune către garanția bugetară InvestEU. Toate fondurile direcționate către Fondul InvestEU vor beneficia de garanția UE și de ratingul de credit ridicat al acesteia, fapt care va da o forță sporită investițiilor naționale și regionale. Fondurile respective vor fi utilizate exclusiv în beneficiul statului membru care alege această opțiune. Pentru a facilita implementarea fără probleme a Fondului InvestEU, Comisia lucrează de asemenea la ulterioara simplificare a controlului ajutoarelor de stat în cazul sumelor vărsate de statele membre prin programul InvestEU.

2. Platforma de consiliere InvestEU

Pornind de la modelul Portalului european pentru proiecte de investiții al planului de investiții, Platforma de consiliere InvestEU va integra cele 13 servicii de consiliere disponibile în prezent în cadrul unui ghișeu unic de asistență pentru dezvoltarea proiectelor. Ea va oferi sprijin și asistență tehnică pentru a ajuta la pregătirea, dezvoltarea, structurarea și implementarea proiectelor, inclusiv la consolidarea capacităților.

3. Portalul european pentru proiecte de investiții

Portalul european pentru proiecte de investiții al planului de investiții dă vizibilitate proiectelor de investiții din întreaga UE și va fi continuat în cadrul programului InvestEU. Portalul reunește investitori și promotori de proiecte; el pune la dispoziție o bază de date ușor accesibilă și ușor de utilizat, dă mai multă vizibilitate proiectelor și le permite investitorilor să identifice oportunități de investiții în sectorul sau zona lor de interes.

Reformele structurale rămân esențiale

Finanțarea din partea UE nu va soluționa, de una singură, problema nivelurilor scăzute ale investițiilor în Europa. Statele membre ar trebui să utilizeze tot sprijinul disponibil pentru a elimina barierele naționale din calea investițiilor și pentru a-și îmbunătăți mediile de afaceri, în special prin punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european. La 31 mai, Comisia a propus crearea unui Program de sprijin pentru reforme care va sprijini reforme prioritare în toate statele membre ale UE și va beneficia de un buget total de 25 de miliarde EUR. Acest nou program include un sprijin financiar pentru reforme, precum și asistență și expertiză tehnică.

Etape următoare

Un acord rapid asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sale sectoriale este esențial pentru a se asigura faptul că fondurile UE vor da rezultate pe teren cât mai curând posibil. Orice întârziere ar însemna că vom continua să ne confruntăm cu niveluri scăzute ale investițiilor publice și private în UE, ceea ce ar avea consecințe concrete asupra creării de locuri de muncă și a creșterii economice în statele membre.

Obținerea, în 2019, a unui acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între bugetul actual (2014-2020) și noul buget pe termen lung, precum și ar oferi previzibilitate și continuitate finanțării, în beneficiul tuturor.

Informații preluate de pe website-ul Reprezentanței CE în România

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol