Util pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă: Inițiativa ”Primul tău loc de muncă EURES”

Eşti în căutarea unui loc de muncă într-o altă ţară europeană? Libertatea de circulaţie a lucrătorilor este un drept garantat în Uniunea Europeană.

Primul tău loc de muncă EURES este o iniţiativă specifică de mobilitate a forţei de muncă având ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu vârste între 18-30 de ani în găsirea unui loc de muncă remunerat (pentru minimum 6 luni) în orice stat membru, precum şi sprijinirea angajatorilor în recrutarea de lucrători pentru ocuparea posturilor vacante.

Primul tău loc de muncă EURES se bazează pe sprijinul agenţiilor naţionale de ocupare a forţei de muncă (prin informaţii, posibilitatea de a căuta un loc de muncă, servicii de recrutare şi sprijin financiar) oferit atât tineriilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, cât şi întreprinderilor care recrutează lucrători tineri din Europa.

Aceasta este una dintre acţiunile incluse în iniţiativa emblematică a strategiei Europa 2020 “Tineretul în mişcare”, precum şi în “Iniţiativa privind oportunităţile tinerilor.” Dat fiind că aceasta este o iniţiativă pilot desfăşurată la scara mică, obiectivul acestei acţiuni pentru perioada 2012-2013 este de a ajuta 5000 de tineri să îşi găsească un loc de muncă în orice ţară din UE.

Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993
Portalul EURES poate fi accesat la adresa: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol