Ura și intoleranța trebuie combătute cu atât mai viguros cu cât asistăm la deteriorarea climatului social

Din cercetările întreprinse de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) rezultă că rasismul și xenofobia sunt foarte răspândite în Europa de azi. Având în vedere creșterea sprijinului de care se bucură acțiunile xenofobe și antimigrație, FRA face apel la participanții în cadrul primului colocviu anual privind drepturile fundamentale organizat de Comisia Europeană să contribuie la luarea de măsuri specifice menite să crească nivelul de informare publică, la o mai bună culegere de date și la un acces efectiv al victimelor la justiție. Persistența lipsei de date este o constatare esențială a analizei anuale realizate recent de agenție privind datele referitoare la antisemitism în UE.

În cadrul analizei anuale a datelor privind antisemitismul în UE, FRA precizează că în prezent lipsesc cifre fiabile și comparabile cu ajutorul cărora acest fenomen ar putea fi combătut efectiv. Este nevoie ca victimele și martorii să fie încurajați să raporteze incidentele antisemite, dar în aceeași măsură ar trebui ca autoritățile să aibă pregătite sistemele necesare pentru înregistrarea depozițiilor respective.

Grupul de lucru pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură, înființat de FRA în 2014, colaborează cu toate cele 28 de state membre ale UE pentru a îmbunătăți înregistrarea și a încuraja raportarea infracțiunilor generate de orice fel de ură, inclusiv a incidentelor antisemite. De asemenea, grupul are ca scop intensificarea colaborării dintre autoritățile centrale, autoritățile de aplicare a legii, parchete și ONG-uri, subliniind importanța activităților de formare atât pentru polițiști, cât și pentru toți cei aflați în prima linie.

Dovezile existente arată că antisemitismul este în continuare un motiv serios de îngrijorare în UE, fiind necesare măsuri de politică hotărâte și bine țintite în acest sens. Aplicarea efectivă a acestor măsuri ar oferi protecție comunităților evreiești, dar ar însemna și un semnal clar privind faptul că drepturile fundamentale ale tuturor celor care trăiesc în UE sunt luate în serios și apărate.

În ajunul primului colocviu privind drepturile fundamentale organizat de Comisia Europeană, FRA publică de asemenea un material separat. Documentul abordează modalitățile prin care, în cadrul retoricii politice curente la nivel local, național și european, se exacerbează tonul agresiv, preluat ulterior și online prin presă și rețelele sociale, care generează un sentiment de teamă și nesiguranță printre minoritățile etnice și religioase din UE. Prezentarea susținută de FRA în cadrul conferinței, cu titlul Să promovăm respectul și diversitatea – Să combatem ura și intoleranța, cheamă la intensificarea eforturilor de recunoaștere a diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase în societățile noastre și de valorificare a acesteia pentru stimularea coeziunii sociale și a creșterii economice.

Cele două publicații menţionate mai sus sunt rezultatul activității curente a agenției în domeniul rasismului, al xenofobiei și al altor tipuri de intoleranță de același gen.

Vă invităm să descărcați raportul și materialul de aici:

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol