Pensii adecvate: conform unui nou raport, sunt necesare măsuri prin care să se permită oamenilor să lucreze până ating vârsta de pensionare

Adequate pensions: new report calls for measures to enable people to work until they reach the pension ageUn nou raport aprobat de Consiliul pentru Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori, apreciază că sistemele de pensii din UE ar putea să asigure pensii adecvate generațiilor viitoare de pensionari cu condiția implementării unor politici ferme care să le permită lucrătorilor să rămână activi profesional până ce ating vârsta legală de pensionare.

Conform Raportului din 2015 privind adecvarea pensiilor, pentru întreaga UE, pensiile oferă în prezent majorității populației suficientă protecție împotriva sărăciei și o siguranță adecvată a veniturilor la vârste înaintate. În general, oamenii vârstnici din Uniunea Europeană se bucură de un nivel de trai apropiat de cel al populației mai tinere.

În general, în UE, venitul mediu disponibil al persoanelor în vârstă de 65 de ani sau mai mult se situează la 93 la sută din venitul persoanelor sub 65 de ani. Chiar și pe durata crizei, persoanele în vârstă au fost mai bine protejate decât alte categorii de vârstă. Cu toate acestea, mai multe state membre trebuie să depună în continuare mai multe eforturi pentru eliminarea riscurilor legate de sărăcie și garantarea siguranței venitului la vârste înaintate.

La nivelul statelor membre, situația pensiilor este marcată de diferențe persistente de gen, femeile fiind mai expuse la sărăcie și având pensii mai mici decât bărbații, din cauza salariilor mai reduse și a vieții profesionale mai scurte ca urmare a îndatoririlor familiale. În medie, femeile trăiesc de asemenea mai mult decât bărbații și, prin urmare, este mai probabil să devină văduve și să ajungă să formeze gospodării dintr-o singură persoană, mai precare. În medie, în UE pensiile femeilor sunt cu 40 la sută mai mici decât cele ale bărbaților. Disparitatea de gen în privința pensiilor poate fi redusă, însă adesea este nevoie de eforturi pe termen lung în materie de politici care să combine, pe de o parte, politici vizând egalitatea de șanse între femei și bărbați în mai multe domenii înainte ca oamenii să ajungă la vârsta de pensionare, cu modificări ale sistemului de pensii, pe de altă parte.

În viitor, va fi din ce în ce mai important să se încheie o carieră profesională completă, de 40-45 de ani de contribuții la sistemul de pensii, pentru a se primi o pensie decentă. În unele state membre, menținerea în viitor a veniturilor după pensionare va depinde tot mai mult de sistemul de pensii private prin intermediul unor sisteme de pensii facultative sau planuri personale de pensii. Este nevoie de o cooperare strânsă între statele membre cu privire la pensiile suplimentare, inclusiv în ceea ce privește aspecte legate de disponibilitatea acestora, de gradul în care persoanele în cauză beneficiază efectiv de pensii și de acoperire. În funcție de practicile naționale, partenerii sociali pot juca un rol important în acest sens.

Recentele reforme ale sistemelor de pensii au amânat pensionarea și au restricționat ieșirile timpurii de pe piața forței de muncă. Succesul unor astfel de reforme va depinde în mare măsură de capacitatea lucrătorilor în vârstă de a rămâne activi profesional pe măsură ce crește vârsta de pensionare. În 2012, doar aproximativ jumătate din pensionările de pe piața forței de muncă s-au datorat faptului că lucrătorii au atins vârsta de pensionare. Multe persoane s-au pensionat mai devreme din motive precum sănătatea, șomajul și îndatoririle familiale. Din aceste motive, va fi extrem de important ca oamenilor să li se poată asigura atât competențele necesare, cât și asistență medicală și socială pentru ca aceștia să-și poată menține angajabilitatea pe măsură ce înaintează în vârstă. Comisia ia inițiative care merg în acest sens, cum ar fi recenta Recomandare privind șomajul de lungă durată, care vizează o mai bună sprijinire a șomerilor de lungă durată astfel încât aceștia să poată reveni pe piața forței de muncă și să evite să devină inactivi.

Context

Raportul trianual privind adecvarea pensiilor al Comitetului pentru protecție socială al UE monitorizează, la nivelul Uniunii Europene, gradul în care pensiile oferă populației un venit suficient la o vârstă înaintată, protejând-o împotriva sărăciei și permițându-i să beneficieze de un nivel de trai decent. Raportul examinează măsurile-cheie de reformare luate în trecut și destinate să asigure pensii adecvate și sustenabile din punct de vedere financiar și identifică nevoi care persistă în materie de reforme.

Raportul completează estimările din Raportul privind îmbătrânirea populației, elaborat în 2015 de Comitetul pentru politică economică, care analizează modul în care viitoarele cheltuieli cu pensiile vor avea repercusiuni asupra sustenabilității finanțelor publice.

Comunicatul de presă: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol