Uniunea vamală a Uniunii Europene a împlinit 50 de ani

Uniunea vamală a Uniunii Europene, una dintre cele mai importante realizări ale UE – cel mai mare bloc comercial, a împlinit, la 1 iulie 2018, 50 de ani. Pentru a marca cea de-a 50-a aniversare, Comisia Europeană a organizat evenimente în aeroporturi și școli din întreaga Uniune.

Rezultat al acordurilor de referință de după război care au deschis calea spre integrarea europeană, Uniunea vamală a intrat în vigoare în anul 1968. Prin eliminarea tarifelor vamale pentru comerțul cu mărfuri în cadrul a ceea ce numim în prezent Uniunea Europeană, Uniunea vamală a marcat primul pas decisiv către crearea celui mai mare bloc comercial din lume, cele 28 de administrații vamale ale UE acționând ca și cum ar constitui o singură entitate.

În ultimii 50 de ani, Uniunea vamală a devenit o piatră de temelie pentru piața noastră unică prin menținerea unor frontiere sigure ale UE și prin protejarea cetățenilor împotriva mărfurilor interzise și periculoase precum armele și drogurile. De asemenea, ea facilitează o proporție din ce în ce mai mare a comerțului mondial: autoritățile vamale din UE au gestionat 16% din comerțul mondial în 2017.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Uniunea vamală reprezintă o realizare extraordinară și unică. Aceasta permite europenilor să profite pe deplin de beneficiile pieței interne, menținând fluxurile comerciale și siguranța consumatorilor. Sunt recunoscător miilor de cetățeni care au contribuit și continuă să contribuie la această realizare europeană în ultimii 50 de ani.

Cum funcționează uniunea vamală?

Uniunea vamală a UE a fost inițial prevăzută în Tratatul de la Roma și, în 1968, a eliminat taxele vamale percepute la frontierele dintre membrii Comunității Europene. În prezent, ea este o zonă comercială unică în care toate mărfurile pot circula liber, indiferent dacă sunt produse în UE sau în afara granițelor sale. Taxele pe mărfurile provenite din afara UE sunt, în general, plătite atunci când acestea intră pentru prima oară în UE. În acest mod, autoritățile vamale asigură plata taxelor respective și protecția intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor sale membre. De asemenea, autoritățile vamale împiedică intrarea în Uniune a produselor care prezintă un risc pentru siguranța sau sănătatea cetățenilor UE; ele opresc mărfurile care au fost traficate și care fac obiectul contrabandei sau care prezintă un pericol pentru mediu și pentru patrimoniul cultural european, sau mărfurile care subminează interesele financiare ale UE și ale statelor sale membre.

Pentru a asigura buna funcționare a zonei vamale unice, statele membre ale UE utilizează un set comun de norme, așa-numitul Cod vamal al Uniunii, care stă la baza Uniunii vamale. Prin utilizarea acestui cod, actualizat în 2013 și aplicat începând cu 2016, statele membre ale UE se bazează pe aceleași norme și proceduri pentru gestionarea importului, exportului și tranzitului mărfurilor. Acest lucru stimulează concurența și comerțul, îmbunătățește eficiența, crește calitatea și reduce prețurile pentru consumatori.

Autoritățile vamale naționale din toate statele membre ale UE sunt responsabile în primul rând cu operațiunile zilnice extinse ale Uniunii vamale și cooperează între ele și cu Comisia pentru asigurarea funcționării acesteia. În același timp, este esențială o cooperare internațională mai largă pentru a proteja interesele cetățenilor europeni și ale întreprinderilor europene la nivel mondial. În acest sens, UE a semnat peste 50 de acorduri internaționale care prevăd cooperarea vamală și asistența administrativă reciprocă cu 80 țări din afara UE pentru a sprijini controalele și asigurarea respectării legii și pentru a simplifica și a armoniza procedurile vamale, care, la rândul lor, reduc sarcina administrativă și costurile pentru întreprinderile europene.

Recent, Comisia a propus în următorul buget al UE un angajament financiar continuu de 950 de milioane de euro pentru programele vamale. Aceste fonduri ar trebui să susțină creșterea cooperării și a schimbului de date între autoritățile vamale, precum și sprijinirea și formarea lucrătorilor vamali în activitatea lor. De asemenea, în planurile de buget al UE a fost inclus un nou fond de 1,3 miliarde de euro pentru a ajuta statele membre să achiziționeze, să întrețină și să înlocuiască echipamente vamale de ultimă generație.

Pagini utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol