Un nou sistem de certificare electronică al UE

Începând din 19 aprilie a devenit aplicabil un nou sistem de certificare electronică, menit să îmbunătățească monitorizarea importurilor de produse ecologice, care face din UE un lider mondial în domeniul trasabilității și al colectării de date fiabile privind comerțul cu aceste produse. Atât certificarea pe suport de hârtie, cât și e-certificarea vor fi utilizate pe durata unei perioade de tranziție de 6 luni. Începând din 19 octombrie 2017, importurile de produse ecologice vor fi acoperite doar prin e-certificare.

Acest sistem inovator de e-certificare va contribui la consolidarea dispozițiilor privind siguranța produselor alimentare și la reducerea fraudelor potențiale. El va reduce, de asemenea, sarcina administrativă a operatorilor și autorităților și va furniza date statistice mult mai cuprinzătoare cu privire la importurile de produse ecologice.

Comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Angajamentul nostru față de o certificare și față de măsuri de inspecție stringente constituie o componentă importantă a standardelor de siguranță a produselor alimentare ale UE. Aceste standarde înalte ne-au permis să devenim cei mai buni furnizori de produse alimentare din lume, însă trebuie să depunem eforturi continue pentru a găsi modalități noi și superioare de a obține rezultate și mai bune. Aceste noi reguli vor îmbunătăți trasabilitatea produselor ecologice, care reprezintă o importantă piață în creștere.”

În practică, modificările vor necesita adăugarea acestor certificate de import la Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) – sistemul electronic existent al UE pentru urmărirea deplasării produselor alimentare pe teritoriul UE. Accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, sistemul TRACES a arătat că facilitează comerțul permițând partenerilor comerciali și autorităților competente să obțină cu ușurință informații privind deplasarea transporturilor lor de produse și accelerând procedurile administrative. El s-a dovedit, de asemenea, a fi un instrument neprețuit pentru facilitarea reacțiilor rapide la amenințările privind sănătatea prin urmărirea deplasărilor transporturilor de produse și facilitarea gestionării riscurilor prezentate de transporturile respinse.

Context

În urma recomandărilor Curții de Conturi Europene și a unei cereri din partea statelor membre de a aborda îngrijorările referitoare la monitorizarea deplasării produselor ecologice și coerența controalelor la import, noile reguli vizează ameliorarea trasabilității produselor ecologice și reducerea fraudelor potențiale.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1842 al Comisiei a fost publicat la 14 octombrie 2016, modificând Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește certificatul de inspecție electronic pentru produsele ecologice importate și anumite alte elemente, precum și Regulamentul (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește cerințele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate și la transmiterea informațiilor.

Pentru informații suplimentare

Aflați mai multe despre agricultura ecologică din UE

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol