Transparența impozitelor pe profit ale companiilor – Consultare publică

Consultare publică: Transparența impozitelor pe profit ale companiilorComisia Europeană a lansat o consultare publică al cărei obiectiv este de a afla dacă, prin obligarea companiilor comerciale să dezvăluie informații suplimentare cu privire la impozitele pe care le plătesc, s-ar putea contribui la combaterea evaziunii fiscale și a practicilor fiscale agresive în UE. Consultarea, lansată la mijlocul lunii iunie, este deschisă până la data de 9 septembrie 2015. Grup țintă:cetățenii, organizațiile și autoritățile publice.

Consultarea se înscrie în sfera mai largă a Planului de acțiune pentru o impozitare pe profit mai echitabilă și mai eficientă, prezentat în iunie. Acțiunea Comisiei este rezultatul angajamentelor luate de liderii G20 de a garanta schimbul liber de informații între autoritățile fiscale în ceea ce privește marile companii multinaționale, inclusiv raportarea lor pentru fiecare țară în parte (country-by-country reporting – CBCR).

Impunerea obligativității pentru companii de a prezenta mai multe informații cu privire la operațiunile lor fiscale – fie către autoritățile fiscale, fie către publicul larg, prin intermediul rapoartelor anuale – ar putea evidenția practicile fiscale dăunătoare. Creșterea transparenței ar putea, de asemenea, să stimuleze companiile să plătească o cotă-parte echitabilă din impozite în țara în care înregistrează profit. În plus, o mai mare transparență ar putea încuraja statele membre să ia măsuri care să contribuie la o concurență fiscală mai eficientă și mai echitabilă.

Context

Planul de acțiune al Comisiei privind un sistem mai echitabil de impozitare a companiilor vizează reformarea impozitării pe profit a companiilor în UE. El stabilește o serie de inițiative menite să combată evaziunea fiscală, să asigure venituri sustenabile și să promoveze un mediu de afaceri mai favorabil în cadrul pieței unice. În ansamblu, aceste măsuri vor îmbunătăți semnificativ mediul de impozitare pe profit în UE, făcându-l mai echitabil, mai eficient și mai favorabil creșterii.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol