Starea Uniunii 2018: măsuri pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte

illustration images ahead of State of the Union Speech at the European Parliament PHOTOS TRANSMITTED TO SOCIAL MEDIA TEAM

Pentru a contribui la garantarea faptului că alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în siguranță, președintele Jean-Claude Juncker a anunțat, în discursul său privind starea Uniunii, o serie de măsuri concrete în acest sens.

La 12 septembrie 2018, în discursul său privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Trebuie să luăm măsuri de protecție pentru ca alegerile noastre să continue să fie libere și corecte. Este motivul pentru care Comisia propune astăzi noi norme menite să protejeze mai bine procesele noastre democratice în fața riscului de a fi manipulate de țări terțe sau de interese private.”

Printre aceste măsuri se numără o mai mare transparență cu privire la materialele publicitare cu caracter politic postate online și posibilitatea aplicării de sancțiuni în cazul utilizării ilegale a datelor cu caracter personal în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Prin propunerile prezentate astăzi, Comisia urmărește să abordeze amenințările la care ar putea fi expuse alegerile și, astfel, să sporească reziliența sistemelor democratice ale Uniunii.

Istoria recentă a evidențiat riscul ca cetățenii să facă obiectul unor companii masive de dezinformare online, menite să discrediteze și să delegitimeze procesul electoral. Se crede și că au existat cazuri de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal ale persoanelor. În plus, atacurile împotriva infrastructurilor electorale și a sistemele informatice utilizate în contextul campaniilor electorale constituie amenințări hibride care trebuie contracarate. Având în vedere apropierea alegerilor europene de anul viitor, este esențial să sporim reziliența democratică a Europei și să ne asigurăm că normele offline privind transparența și privind protejarea procesului electoral de orice interferență externă se aplică și în mediul online.

Setul de măsuri prezentate astăzi de Comisie cuprinde:

  • o recomandare privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare: Statele membre sunt încurajate să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală, alcătuite din autorități relevante – de exemplu, autoritățile electorale, cele în domeniul securității cibernetice, al protecției datelor și cele responsabile de asigurarea respectării legii – și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie electorală constituită la nivel european. Acest lucru le va permite autorităților să identifice cu promptitudine amenințările potențiale, să facă schimb de informații și să asigure luarea unor măsuri de răspuns rapide și bine coordonate.
  • Comisia recomandă, de asemenea, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește materialele publicitare cu caracter politic postate online și vizarea anumitor utilizatori prin conținut online cu caracter politic. Partidele politice europene și naționale, fundațiile și organizațiile implicate în campaniile electorale ar trebui să pună la dispoziție informații privind fondurile cheltuite cu campaniile publicitare online, indicând partidul sau grupul de sprijin politic care se află în spatele unui material publicitar cu caracter politic postat online, precum și publicând informații cu privire la criteriile de selecție a publicului-țintă utilizate pentru diseminarea de informații către cetățeni. În cazul nerespectării acestor principii, statele membre ar trebui să aplice sancțiuni naționale.
  • Autoritățile naționale, partidele politice și presa ar trebui, la rândul lor, să ia măsuri pentru a-și proteja rețelele și sistemele informatice în fața amenințărilor la adresa securității cibernetice, pe baza orientărilor elaborate de autoritățile naționale în cadrul Grupului de cooperare în domeniul securității rețelelor și a sistemelor informatice, împreună cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și cu Comisia Europeană:
  • Orientări privind aplicarea legislației UE în materie de protecție a datelor Orientările vor permite autorităților naționale și partidelor politice europene și naționale să aplice obligațiile în materie de protecție a datelor impuse de legislația UE în contextul alegerilor. Regulamentul general privind protecția datelor al UE se aplică din mai 2018 și include în sfera sa de aplicare și toate partidele politice europene și naționale, precum și alți actori implicați în procesul electoral, cum ar fi brokerii de date sau platformele de comunicare socială. Având în vedere dezvăluirile în cazul Cambridge Analytica și, pe un plan mai general, impactul tot mai mare al acțiunilor prin care li se adresează conținut personalizat (micro-targeting) alegătorilor pe baza datelor lor cu caracter personal, Comisia reamintește obligațiile în materie de protecție a datelor care li se aplică tuturor părților implicate în alegerile europene;
  • o modificare legislativă menită să înăsprească normele privind finanțarea partidelor politice europene Modificarea punctuală a Regulamentului din 2014 privind finanțarea partidelor va face posibilă impunerea de sancțiuni financiare în cazul încălcării normelor în materie de protecție a datelor în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Sancțiunile ar reprezenta 5 % din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației europene în cauză. Aplicarea sancțiunii va fi asigurată de Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. În plus, partidele și fundațiile care s-ar face vinovate de aceste încălcări nu ar putea beneficia de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în anul în care li s-a aplicat sancțiunea.
  • un regulament privind punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor de specialitate în domeniul tehnologiilor de securitate cibernetică Pentru a ține pasul cu evoluția constantă a amenințărilor cibernetice, Comisia propune crearea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică pentru a direcționa și a coordona mai bine fondurile disponibile pentru a susține cooperarea, cercetarea și inovarea în materie de securitate cibernetică. Un nou Centru european de competențe în materie de securitate cibernetică va gestiona sprijinul financiar în domeniul securității cibernetice acordat din bugetul UE și va facilita realizarea de investiții comune de către Uniune, statele membre și industrie pentru a impulsiona dezvoltarea sectorului industrial al securității cibernetice și a asigura dotarea sistemelor noastre de apărare cu tehnologie de ultimă generație.

Alte detalii găsiți pe webite-ul Reprezentanței CE în România

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol