Standarde de calitate la produsele alimentare

Comisia Europeană a publicat, în data de 26 septembrie, un set de orientări referitoare la legislația europeană în materie de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor, aplicabilă produselor cu dublu standard de calitate. Cu ajutorul acestora, autoritățile naționale vor putea stabili dacă societățile comerciale încalcă dispozițiile UE atunci când vând produse a căror calitate diferă în funcție de țară.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Prezentarea a două produse diferite în același ambalaj al unei mărci induce consumatorii în eroare și constituie o lipsă de loialitate față de aceștia. Avem aici un exemplu clar că numai lucrând împreună la nivelul UE putem rezolva problemele transfrontaliere. A trecut prea mult timp de când statele membre se străduiesc, în van, să rezolve singure această problemă. Sunt hotărâtă să pun capăt acestei practici, pe care dreptul UE o interzice, și să mă asigur că toți consumatorii sunt tratați la fel.”

În orientări sunt enumerate și explicate cerințele relevante din legislația UE la care autoritățile trebuie să se raporteze atunci când analizează o posibilă problemă de dublu standard de calitate a produselor alimentare. De asemenea, sunt descrise etapele, stabilite pe baza acestei legislații, pe care autoritățile naționale de resort trebuie să le parcurgă pentru a determina dacă producătorii încalcă respectivele dispoziții.

Alte acțiuni întreprinse de Comisie în domeniu se referă la: elaborarea unei metodologii menite să îmbunătățească testarea comparativă a produselor alimentare, finanțarea de studii sau de măsuri de punere în aplicare, demararea unui dialog cu producătorii și cu asociațiile producătorilor de mărci, participarea la summitul dedicat consumatorilor din octombrie și organizarea de ateliere de lucru cu autoritățile naționale.

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Orientările privind aplicarea legislației UE în materie de produse alimentare și consumatori

Fișa informativă

Fișa informativă referitoare la dublul standard de calitate, realizată pe baza discursului privind starea Uniunii

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol