Rezoluţie privind munca de tineret

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o Rezoluţie referitoare la munca de tineret, prin care recunoaşte importanţa acesteia şi invită statele membre să asigure finanţare şi structuri adecvate.

Potrivit rezoluţiei, munca de tineret în statele membre trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor în diferite domenii de acţiune ale strategiei UE privind tineretul. O atenţie deosebită trebuie acordată participării copiilor şi tinerilor expuşi sărăciei sau excluziunii sociale.

Comisia Europeană va prezenta un raport cu privire la diversitatea, amploarea şi impactul muncii de tineret şi va include o continuare a sa în Raportul UE privind tineretul din 2012. Aceasta va oferi platforme suficiente şi adecvate care să asigure un schimb continuu în materie de cercetare, politici şi practici în domeniu. De asemenea, va contribui la dezvoltarea competenţelor lucrătorilor de tineret, la creşterea calităţii muncii de tineret şi la recunoaşterea acesteia prin instrumente prietenoase.

Află mai multe aici:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/educ/117874.doc

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol